Интересно след като става дума само за благородната кауза «борба с домашното насилие», какво точно правят следните организации в междуведомствената работна група за въвеждане в българското законодателство на конвенцията:

1. Младежка ЛБГТ организация «Действие
2. Фондация «Джендър Алтернативи»
3. «Български център за джендър изследвания»
4. Български Хелзински Комитет?

3 от общо 9-те неправителствени организации в междуведомствената група са строго профилирани в «джендър» и «ЛБГТ». Четвъртата е печално известният Български Хелзински Комитет.

Та защо след като всичко било за домашното насилие срещу жени и за никакви «джендъри» не ставало дума, то почти 50% от НПО-тата в тази работна група по въвеждане на Конвенцията са все с «джендър» и «ЛБГТ» профили? Какво мислят иначе много саркастичните фейсбук пенкилери и дървени философи? Могат ли да сметнат 2+2 или не могат?»
Тихомир Чергов

Уважаеми читатели, обърнете внимания върху следните текстове от Конвенцията:

«Съгласно чл. 3 б. «В» от Конвенцията „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.

Съгласно чл.12, б .а страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на
предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за алоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Член 14 ,1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища».

Тагове: ; ; ; ;