Филм за интересни научни изследвания на български изследователи за потопа в Черноморския басейн, потенциалната му връзка с Потопа описан в Библията, шумерския епос Гилгамеш и други древни ръкописи и възможният механизъм, по който може да стане такава глобална природна катастрофа.

Пионерските изследвания на екипите на Софийския Университет «Св. Кл. Охридски» и на секцията по Морска геология и археология на Института по Океанология на БАН в тази област са допълнени с данни от археологически разкопки и антропологически реконструкции на древните обитатели на Черноморието.

Обобщаването на независимите резултати от изследвания на двата екипа показва, че според геоложки данни Библейския сценарий за Потопа описва доста добре природен катаклизъм станал в Черноморския басейн в далечното минало. Според филма представените резултати сочат, че европейската цивилизация е възникнала по нашите земи.

Чрез съпоставяне на тези резултати с находките от Варненския некропол се издига идеята, че тази цивилизация може да е повлияла ред други по-късни цивилизации.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;