България  е сред страните в света с най-висок коефициент на смъртност. Според данни на НСИ броят на починалите през 2014 година е 108 952, и има 15.1 ‰ коефициент на смъртност.

По-късно страните се изкачва на «победното» второ място в света по смъртност.

През 2016 година населението на България е намаляло с 7.3% към 1 000 души от цялото население на страната. Това сочи статистика на Евростат относно населението на държавите членки на Европейския съюз през 2016 година.

По данните на Евростат за 2016 година най-голяма смъртност се отчита в България — 15.1% към 1 000 души от населението на страната ни. След нас в тази класация се нареждат Латвия и Литва (14.5%), Румъния и Унгария (13%). Най-малка смъртност се наблюдава в Ирландия и Кипър — с по 6.4% към 1 000 души от населението.

Средните стойности показват около 10% смъртност към 1 000 души от населението на ЕС. През 2016 година в ЕС са починали 5.1 милиона души, което е около 91 000 по-малко спрямо 2015 година.

През 2016 година като цяло населението на ЕС се е увеличило с 1.5 милиона души, което е 3% към 1 000 души от цялото население на ЕС.

ългария е с ниско ниво и по отношение на раждаемостта. За 2016 година в този показател първенец е Ирландия, където са се родили 13.5% бебета към 1 000 души от цялото население на страната. Голяма е и раждаемостта в Швеция, Великобритания и Франция, където се отчитат 11.7% раждаемост към 1 000 души население.

По-ниска раждаемост се наблюдават в южните държави членки. Най-малко бебета спрямо броя на населението на страните през 2016 година са се родили в Италия — 7.8% раждаемост към 1 000 души от населението на страната. По този показател България е с 9.1% раждаемост спрямо 1 000 души от населението на страната ни.

Тагове: ; ; ; ;