Комитетът по отбрана в Швеция представи доклад за всеобща гражданска отбрана, но презентацията на председателя на комитета Бьорн фон Сюдов рязко контрастира с тази остаряла информация, която той предостави.

Както пише  Aftonbladet, Швеция се е оказала напълно неподготвена да обезпечи работата на електроснабдяването в случай на сериозна криза, в страната липсват бомбоубежища, както и запаси с храна, а в сферата на здравеопазването страната не може да се справи с десетките убити и ранени.

Както продължава изданието, при социалното планиране вече отдавна не се отчитат аспектите в политиката на сигурност, а всеобщата отбрана я има главно само на хартия.

В момента всички парламентарни партии в един глас обещават подобряване на положението и вземане на спешни мерки, но разговорът е значително по-груб, отколкото по-рано.

В няколко точки комитетът по отбрана засяга един важен аспект, продължава изданието.

Комитетът иска Швеция да изготви план и в рамките на три месеца да обезпечи необходимото функциониране на обществото в случай на кризата, която ще възникне, ако страната се окаже въвлечена във война, макар и за известно време.

Това ще повлече след себе си огромни промени в новия начин за организиране на обществото. Изданието дава за пример хранителното обезпечаване. Днес Швеция ще успее за няколко дена да достави тези запаси, които има в хранителните магазини, защото храната в голямата си част в страната се импортира от други страни. Затова държавата трябва да има запаси в складовете или да подготви план, който да може да държи, макар и в някаква степен, отворена границата.

Едно от главните предложения е това, че всеки човек трябва да успее да оцелее самостоятелно в рамките на седмица, без подкрепата на обществото.

Шведите трябва да се научат как да се държат в период на криза, да разберат, че трябва да имат складирани в домовете си храна и екипировка.

«Вероятно личната отговорност е най-важният смисъл от доклада на комитета по отбрана. Ако Швеция иска да може да се защитава и да преживее крупна криза, то всички трябва да помогнат — както в големите, така и в малките дела.

Всъщност, това е ядрото на всеобщата отбрана. Нужни са всички, а всеобщите усилия имат огромно значение, за да сработи всичко така, както трябва», завършва Aftonbladet.

 

Превод и редакция: Петя Паликрушева

Източник: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Kvywn6/om-ryssen-kommer-har-vi-brallorna-nere

Тагове: ; ; ; ;