Общоруската извънредна комисия за борба с контрареволюцията и саботажите не е първата подобна организация в света. Националният конвент на Френската Република 125 години по-рано създава към Законодателното събрание постоянен Комитет за обществената сигурност. Той действа от  1792 до 1795 година и притежава сходни функции, натоварен е с огромни пълномощия.

Избързваме малко със събитията и цитираме Ленин. Но по какъв повод е казал това Ленин, ще разберете малко по-късно.

«В речта си пред IX Общоруски Конгрес на Съветите Ленин казва: «ВЧК трябва да се реформира, неговите задачи трябва да се ограничат до политически такива».

А ето и самата история за създаването на ВЧК съвсем накратко.

Веднага след победата на Октомврийската революция в Русия през 1917 година буржоазията започнала да взема мерки, за да сломи съветската власт.

Най-действен бил саботажът на държавния апарат.

Но надеждите на чиновниците и стоящите зад тях сили не се сбъднали.

Саботажниците създавали проблеми на новия ред, но в Смолни вече били започнали да се формират съветските органи на власт, в това число и ВЧК.

На 19 декември 1917 година на заседание на Совнаркома при обсъждането на въпроса за стачка на служащите в правителствените учреждения Феликс Дзерджинский получил поръчение да формира особена комисия за изясняване възможностите за борба «чрез най-енергични революционни мерки».

И още на следващия ден — на 20 декември той изнесъл пред СНК доклад «За организирането и съставянето на комисия за борба със саботажа».

За председател на новия орган бил утвърден Дзерджински.

Той останал начело на организацията до нейното преобразуване в Главно политическо управление (ГПУ) през февруари 1922 година.

От 22 декември 1917 до март 1918 година ВЧК е в Петроград, а след това в Москва — на Лубянка.

Управленческия апарат се подчинява на колегия, а ръководен орган бил президиум начело с председател и двама заместници.

През декември 1917 година в организацията има само 40 човека, а към март 1918 година — вече 120

Разбира се, със силите само на един апарат не е възможно да се въведе ред в такава огромна страна.

Затова се създават регионални (губернски) ГубЧК. Те са 40. Местните — 365.

Създават се и извънредни комисии в транспорта и в други отрасли. Така възниква система за борба с враждебните елементи.

Организацията съсредоточила в ръцете си колосална власт.

Това, че ВЧК започнала да се намесва във всички сфери на живота, забелязал самият Ленин.

По време на речта си на 23 декември 1921 година на IX Общоруски конгрес на Съветите Ленин казва:
«Необходимо е ВЧК да се подложи на реформа, да се определят нейните функции и компетенции и да се ограничи работата й с политически задачи».

На 6 февруари 1922 година ВЧК е закрита, а пълномощията са прехвърлени на ГПУ към НКВД на РСФСР с основна функция — борба с контрареволюцията.

Названието на организацията, нейната подчиненост се променили, но същността й останала една и съща — неутрализация на враговете на държавата.

Петя Паликрушева

 

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ;