20 декември 2017-Нюз Фронт.

На 20 декември в Русия се отбелязва професионалният празник на служителите в руските специални служби, отговарящи за сигурността на личността, обществото и държавата.

Празникът, известен като » Денят на ФСБ» или » Денят на служителите от органите за сигурност» се смята за държавен празник и е приет с Указ № 1280 от Президента на Руската Федерация на 20 декември 1995 година.

 

 

По-рано, в течение на много десетилетия, 20 декември се е отбелязвал неофициално като Ден на чекиста.

На 20 декември ( 7 декември по стар стил) 917 година, в съответствие с Декрета на Съветския народен комитет, е била създадена Всеруска извънредна комисия по борба с контрареволюциите и саботажа ( ВЧК) начело с Феликс Дзержински.

Впоследствие комисията сменя името си много пъти.

 

На 6 февруари 1922 година Всеруският централен изпълнителен комитет(ВЦИК) приема постановление за разпускането на ВЧК и създаването на Държавно политическо управление ( ГПУ на руски) към Народния комисариат по вътрешни работи (НКВД) РСФСР.

На 2 ноември 1923 година Президиумът на ЦИЛ СССР създава Обединено държавно политическо управление (ОГПУ) към Съвета за народните комисари на СССР, а на 10 юли 1934 година органите за държавна сигурност влизат в НКВД СССР.

 

 

През февруари 1941 година  НКВД СССР е бил разделен на два самостоятелни органа: НКВД СССР и Народен комитет за държавна сигурност(НКГБ) СССР.

През юли 1941 година  НКГБ и НКВД СССР отново се сливат в една структура-НКВД СССР.

През април 1943 година отново е създаден Народен комитет за държавна сигурност на СССР, а на 15 март 1946 година НКГБ е преобразувано в Министерство за държавна сигурност.

През март 1953 година е прието решение за обединяването на Министерството на вътрешните работи на и Министерството за държавна сигурност в единна структура  МВД СССР.

На 13 март 1954 година е бил създаден Комитет за държавна сигурност или известното и до днес КГБ към Съвета на Министрите на СССР.

 

На 3 декември 1991 година президентът на СССР Михаил Горбачов подписва закон за » Реорганизацията на органите за държавна сигурност» , с който КГБ на СССР е разпуснато и на негова база в преходния период се създават Междурепубликанска служба за сигурност и Централна служба разузнаване на СССР ( Служба за външно разузнаване).

През януари 1992 година президентът на РФ Борис Елцин подписва указ за създаването на Министерство за сигурност на Руската Федерация на базата на разпуснатите Междурепубликанска служба за сигурност и Агенцията за Федерална сигурност РСФСР.

 

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;