Парламентът създаде Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Депутатите приеха на второ четене текстове от антикорупционния законопроект.
Предвижда се Комисията да е независим специализиран постоянно действащ държавен орган, който се състои от петима членове — председател, заместник-председател и трима други членове, които ще се избират от Народното събрание. Мандатът на Комисията ще е шест години. Дейността й се подпомага от администрация, която включва и териториалните й звена, които са със статут на дирекции.
За председател ще се избира български гражданин с високи професионални и нравствени качества, който има висше юридическо образование и най-малко 10 години юридически стаж. За заместник-председател ще се изисква висше юридическо или икономическо образование, степен «магистър» и най-малко 5 години стаж по специалността, а за членовете на Комисията — висше образование, степен «магистър» и най-малко 5 години професионален стаж.
Христиан Митев /»Обединени патриоти»/ коментира, че състав на Комисията от пет души е недостатъчен предвид отговорностите, които й се възлагат. Той посочи, че към момента и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са в състав от петима членове и не би следвало новият орган, който ще бъде натоварен не само с отнемане на незаконно придобито имущество, но и с проверки на конфликт на интереси да има по-малък числен състав. Според патриотите най-добро решение е целият състав на комисията да се избира от Народното събрание.
Крум Зарков /»БСП за България»/ посочи, че този орган е трябвало да бъде изолиран от политиката, а не вкаран в нейния център. Органът е опорочен, коментира той. Зарков посочи, че нищо не е променено след 40 часа дебати в правната комисия, освен колко да е изискуемият стаж на заместник-председателя и членовете. Това ни кара да мислим, че знаете кои ще са тези хора, кажете ги, призова той.
Тома Биков /ГЕРБ/ припомни предложението на БСП председателят на новия антикорупционен орган да се избира от държавния глава и посочи, че президентската институция е висша форма на политика. Защо парламентът да избира — защото може да упражнява контрол законодателно, посочи Биков и попита кой в Президентството ще контролира един такъв орган. Президентът вече една година не може да назначи директор на пресцентъра си, нека го назначи, пък после ще му дадем и антикорупционния орган след промени в Конституцията, коментира Биков.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова коментира, че управляващите от ГЕРБ и «Обединени патриоти» подкрепят законопроект, в който корупцията не е престъпление, а административно нарушение. По думите й това е пълна имитация на борба с корупцията, защото управляващото мнозинство ще избира хората, които ще го контролират. Това не е закон за противодействие, а за защита на корупцията, коментира тя.
Споровете започнаха още от заглавието — Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Крум Зарков /»БСП за България»/ коментира, че в закона няма нищо за корупция, а там, където има нещо, е добавено като грим, като маскарад. Според него още в първите разпоредби е заложена абсолютната му неефективност.
Със законопроекта се уреждат мерките за противодействие на корупцията, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, и статутът и функциите на новия антикорупционен орган. Дава се и дефиниция на корупция. Според разпоредбите, тя е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.
В законопроекта изрично са изброени лицата, заемащи висши публични длъжности, които подлежат на контрол от новия антикорупционен орган. От «Обединени патриоти»
искаха контролът да обхваща всички лица, заемащи публични длъжности, но предложението не беше прието. Посочени са и мерките за противодействие на корупцията, сред които превантивна и оперативно-издирвателна дейност, деклариране на несъвместимост, деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица, осигуряване на публичен достъп и проверка на декларациите и на имущественото състояние, установяване на конфликт на интереси, БТА

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;