12 декември 2017-Нюз Фронт.

Днес, 12 декември в Русия се отбелязва Денят на Конституцията. Най-главният документ в Русия е бил приет с всенародно гласуване на 12 декември 1993 година, и официално влиза в сила на 25 декември, когато е бил публикуван.

 

12 декември е обявен за празник в Русия, с указ на тогавашния президент на страната Борис Елцин.

Конституцията има най-висшата юридическа сила, закрепящата основата на конституционния строй на Русия, държавното устройство, образованието на опредставителните, изпълнителните, съдебните органи на властта и системата за местно самоуправление, правата и свободите на човека и гражданина.

 

Отбелязването на празник на Конституцията, има и символно значение- проявяване на уважение към законите на страната си и засвидетелстване на личната отговорност на всеки гражданин да ги познава и пази.

Добра традиция и пример за всички.

 

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ;