Представяме ви позицията на България, изразена от замминистърът на външните работи на страната ни Емилия Кралева относно взаимодействието ни с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която позиция родният дипломат изрази по време на 24-среща във Виена на Съвета на министрите на външните работи на държавите-участнички в ОССЕ.
 „Западните Балкани са ключов приоритет за предстоящото Българско председателство. Това се вписва напълно в работата на организация като ОССЕ, поддържаща редица мисии в този регион”, обясни Емилия Кралева.
Тя увери участниците, че под председателството на България ЕС ще продължи да подкрепя дейността на ОССЕ в Западните Балкани, подпомагаща страните в региона в осъществяването на реформи в областта на върховенството на закона, политическия диалог, свободата на словото и правата на човека. За България е важно Съюзът да задълбочи подкрепата си за ОССЕ в трите измерения на сигурността — военно-политическо, икономическо/екологическо и хуманно, включително за противодействие на екстремизма и радикализма.
 По време на изказването си тя заяви подкрепата на страната за принципите, отстоявани от организацията, в контекста на сигурността, стабилността и утвърждаването на демократичните ценности.
Ръководителят на българската делегация заяви още, че кризата в Украйна продължава да бъде сериозно предизвикателство за сигурността в Европа. Тя изрази загриженост за нарастващия брой жертви сред цивилното население и влошаващата се хуманитарна обстановка.
„Зачитането на суверенитета на държавите и териториалната им цялост, както и ненакърняването на международно признатите им граници, са основополагащи принципи на европейската архитектура за сигурност, които днес са по-важни от всякога”, подчерта в заключение Емилия Кралева.

Тагове: ; ;