ЕС взе решение за отмяна на някои ограничения, наложени на Русия, които се отнасят до продажбата и закупуването на ракетно гориво.

Европейският съюз свали част от ограниченията, наложени на Руската Федерация, което позволява да се продава и купува хидрозин — неорганично вещество, както и използването му в качеството на ракетно гориво, необходимо за съвместния руско-европейски проект «Екзомарс».

Решението за свалянето на санкциите бе публикувано на Официалното списание на Европейския съюз.

Ограниченията бяха отменени специално за операцията. Това ще обезпечи техническата поддръжка, финансирането или продажбата, доставката, изпращането, предаването, експорта и импорта, закупуването или транспортирането на хидрозиновото гориво в концентрации от 70% и повече.

Законът предполага да се допусне операция в степен, в която вещество е в процес на изпитания и пуск на космическия зонд «Eкзомарс» в рамките на космическата програма за изследвания «Екзомарс 2020».

Обемите трябва да съответстват на потребностите на всеки етап от мисията, но да не превишават 5 000 кг в продължение на всички етапи от мисията.

Хидрозинът може да се доставя и за космическия носител на зонда «Eкзомарс» в обеми, необходими за изстрелването, но не повече от 300 кг.

В законопроекта се казва, че «техническата помощ, финансовата или помощта, свързана с гореспоменататите операции, подлежат на предварително одобрение от компетентните органи.

За да се получи разрешение за изпълнение на гореспомената операция, заявителите трябва да предоставят необходимата документация на компетентните органи, които след това са длъжни да съобщят в Еврокомисията за всички издадени разрешителни».

Решението е публикувано на 1 декември 2017 година, на следващия ден след публикуваното в официалното списание на Европейския съюз.

News Front

 

 

Тагове: ; ; ; ;