Във връзка с така вече установената чрез няколко социологически проучвания «носталгия по социализма», редакцията на News Front иска да зададе на читателите си следния въпрос:

«Ако можете да построите днес вашия социализъм, как ще изглежда той».

Моля, опишете надълго или накратко вашата представа за новия социализъм.

Ще се различава ли той от стария социализъм. Ако да, по какво ще се различава.

Ще включва ли новият социализъм следните неща: безплатно образование, безплатно здравеопазване?

Ще включва ли той увеличаване на дела на държавните заводи и предприятия?

Ще включва ли той реална ревизия на приватизационните договори, както и при установяване на злоумишлена приватизация — съд за извършителите?

Ще включва ли новият социализъм компенсация за нанесените от криминалната приватизация вреди на българския народ?

Ще включва ли новият социализъм членството на България в Европейския съюз и НАТО?

Ще означава ли, че при новия социализъм, в чието изграждане вие евентуално ще се включите, вие ще получавате по-голяма заплата и пенсия?

На базата на какво вие ще очаквате по-голяма ежемесечна заплата и пенсия при новия социализъм?

Редно ли е стратегическите отрасли да бъдат в ръцете на частници?

Считате ли, че е справедливо стратегическите отрасли в българската икономика, както и природните ресурси на България, да бъдат само и единствено държавна собственост?

Чувствате ли се излъгани от факта, че природните ресурси, които са общонародна собственост, са притежание на частници (или последните разработват и продават полезните изкопаеми на България на базата на договор за концесия).

Считате ли, че ще бъде по-добре за държавната хазна, ако печалбата от полезните изкопаеми на България бъдат концентрирани в ръцете на държавата, която да ги разпределя за социални, културни, спортни и други нужди на населението?

Имате ли положително очакване за вашето бъдеще и за бъдещето на децата ви в капиталистическа България?

Има ли справедливост в обществото в капиталистическа България?

В новия социализъм, за който евентуално желаете да работите, има ли място силната армия, милиция, новият морал, новите ценности, различни от западните?

В новия социализъм България ще бъде ли суверенна държава и защо?

В капиталистическа България страната ни суверенна ли е?

Имате ли самочувствието за част от независима и силна нация?

Чувствате ли се заплашени от нещо в капиталистическа България?

Благодарим ви за проявеното търпение при отговорите на многобройните ни въпроси.

С интерес ще прочетем вашите виждания и послания.

С уважение и приятелски чувства News Front — България

 

Тагове: ; ;