Министър на образованието Красимир Вълчев:

Повече ученици в компютърни специалности = повече съз(и)датели. Софтуерният бранш задържа младите хора у нас.Те ще програмират кода на бъдещето ни. Двете училища към ТУ-София са пример за интегриран подход в образованието.

Тагове: ; ;