24 ноември 2017-Нюз Фронт.

Балканите на фокус в плановете на радикалните ислямски организации за превземането на Европа.

В разработките на специалните служби за сигурност, и сред източници на разузнаването, фигурират данни за опасни планове свързани с ислямизарането на Европа, през Балканите.

В тези планове, известни под имената » Балкани 2020″ и «3000», » Зелен диамант», нашият регион е посочен като ключов, в  ролята на «самолетоносач, който ще отвори вратите на Европа за нахлуване на радикалния ислям«.

По темата неведнъж правят предупреждения и  анализи различни експерти от сферата на сигурността, акцентирайки, именно значението на Балканите в тези планове.

За никого не е тайна, че темата за ислямизацията е реален проблем, и днес наблюдаваме тези процеси, които протичат около нас.

В различните балкански страни, тези процеси се случат по различен начин, в продължение на години.

В тази връзка, си струва да отбележим предупреждението със знак » Внимание», което преди няколко години направи бившия разузнавач от Скопие Иван Бабановский, който потвърди, че такива планове съществуват и те не са плод на конспиративната теория, а част от нашата реалност.

Изхождайки от спецификата на професията си, и дългът да защитава сигурността на Балканите, македонският експерт описва опасностите, които не трябва да подценяваме, разкривайки че плановете по ислямизиране са вече в действие.

 

 

В планът » Балкани 2020″ е заложено ислямизирането на Балканите с помощта на неправителствени и хуманитарни организации,  които ползвайки контактите си сред определени политически структури, предимно сред мюсюлманите на етническите албанци, от една страна, внедряването на радикални идеи скрити под формата на образователни проекти и грижа за мюсюлманските малцинства.

Такива «мозъчни центрове» вече функционират в Сараево и Скопие, според данните на бившия разузнавач, който обръща специално внимание на Македония, посочвайки, че тъй като страната се смята за икономически и политически нестабилна, е превърната в удобно прикритие за развиване на такава дейност.

Голяма част от финансовите и кадрови ресурси на радикалните организации, се прехвърят именно в тези географски ширини, чрез неправителствени организации и фондации, чието финасиране е невъзможно за проследяване.

 

Средствата се разпределят за работа с мюсюлманските общности, различни образователни проекти, и социална помощ.

Залага се разбира се на пропагандата, която е изключително изпипана и се прилага постоянно.

Днес, Балканите са фокусна ключова зона в която се планира сблъсъкът на цивилизации,

а сложните международни отношения, и кризата на европейското общество, също и «новите ценности», са благоприятните условия за въплъщението на амбициозния план по ислямизиране на Европа.

А самото ислямизиране е превърнато в политически инструмент за постигане на влияние.

И една от важните роли по осъществяването на плана играе политиката на Турция.

 

 

 

Пътят на Турция в Европа се отваря именно през Балканите, а мюсюлманските малцинства, особено от турски произход са обект на мощна пропаганда.

Ако вземем пример с нас, можем да се запитаме, например колко новопостроени джамии има в определени райони на България за последните даже не 10, а 5 години.

 

 

 

По такъв начин се разпространяват необходимите настроения в региона, благодарение, на което Турция усилва своето влияние и  закрепя позиции. За нашата страна конкретно, не трябва да забравяме и упорната работа на неуморните ДПС и ДОСТ.

 

 

 

 

Противостоянието на опасните процеси е възможно само чрез засилване на образованието, припомняне на традиционните ценности заложени в православието, укрепването на културните връзки между балканските държави, укрепяне значението на православната църква в живота на обществото. 

 

Политическите кризи и западните течения, също изиграха своята роля в отслабването на бдителността сред балканското население, която сега трябва да се възстановява. Защото вместо костюми за Хелоин, например децата на България трябва да носят български носии, да пеят български песни, да отбелязват Денят на будителите, да знаят, че сме дали Кирилицата и да се гордеят, че са българи. 

 

 

Защото мощното финансиране на неправителствени организации и фондации продължава, и е трудно да бъде спряно, а работата на «мозъчните центрове на Балканите» носи опасност не само от разпространението на радикални идеи, но и от възникването на терористичну клетки в региона.

Особено след пораженията, които търпят терористите последно време в Сирия.

А допълнителна заплаха е и про-европейския натиск към балканските страни, които нямат нужда от европейска диктовка и прочие , а тъкмо обратното- да водят самостоятелна и независима политика, да укрепят границите си, и да следват националните си интереси…

Иначе? Иначе, другите действат както виждаме, въпроса ние е да не проспим съдбата си.

 

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;