Ето най-важните точи от партийната програма на Хитлер за връщането към която призовава  Обергрупенфюрер  Хилденбрант. (пълния текст на програмата има в моята книга „Векът на Сталин”, част 4, стр. 404-407).

 . Всички граждани на държавата трябва ди имат равни права и задължения.

●.Първото задължение на всеки германски гражданин е да работи умствено или физически. Тяхната работа трябва да бъде в рамките на обществото, да бъде насочена в негова полза и, следователно, не трябва да противоречи на обществените интереси.

      .Ние обявяваме безжалостна война на всички, които вредят на общите интереси. Престъпленията срещу нацията извършени от спекулантите, лихварите и др. ще се наказват със смърт, без оглед на раса и убеждения.Ние искаме премахване на нетрудовите доходи и процентното робство.

●.Поради огромните човешки жертви и лишения, изисквани от нацията по време на война,личното забогатяване по време на война, трябва да се третира като престъпление срещу нацията. Ние изискваме безжалостна конфискация на военните печалби.

       ●.Ние сме за национализация на промишлените тръстове.

       .Ние сме за участие на работниците и служащите в печабите на големите комерчески предприятия.

       ●.Ние сме за значително увеличаване на песнионното осигуряване на пенсионерите.

       ●. Ние искаме създаването на здрава средна класа, незабавна конфискация на частната собстгвеност на големите магазини и даването им под наем по ниски цени на дребните производители, най-строго следене за тяхната подръжка навсякъде – на държавно равнище,  в областите и в общините.

       ●. Ние сме за извършване на поземлена реформа в съответствие с интересите на германската нация, за безвъзмездна конфискация на земи за обществени нужди, за анулиране на процентите по  селските заеми, за забрана на спекулацията със земи.

●.Ние сме за безжалостна борба с престъпността.Ние настояваме да се въведе смъртно наказание за престъпниците против германския народ независимо от тяхното обществено положение, религиозна и национална принадлежност.

●.Ние изискваме замяната на римското право, служещо на материалистическите интереси на световния ред, с немско народно право.

       ●. За да се гарантира на всеки способен и старателен немец възможността да получи висше образование и да заеме ръководна длъжност, държавата трябва да се грижи за всестранно развитие на цялата наша народна образователна система. Програмата на всички учебни заведения трябва да бъдат приведени в съответствие с практическия живот. От самото начало на развитието на съзнанието на детето училището трябва целенасочено да обучава в разбиране на държавните идеи.Особено талантливите деца на бедни родители, независимо от социалното им положение, трябва да получат образование за сметка на държавата.

●.Държавата трябва да насочи своите усилия към подобряване на здравето на нацията : осигуряване на защита на майките и децата, забрана на детския труд, въвеждането на задължителни игри и физически упражнения, подръжка на спортните клубове.

       ●. Ние сме за ликвидирането на наемната армия и за създаване на народна армия.

       .Ние искаме свобода за всички религиозни вероизповедания дотогава, докато те не станат заплаха за обществото и не встъпят в противоречие с морала и чувствата на германската раса. Партията стои на позитивни християнски позиции, но не се свързва с конкретна конфесия.

Тя се бори с еврейско-материалистичния дух вътре и извън нас и е убедена, че германската нация ще достигне своето оздравяване само върху принципите на приоритета на общия интерес над частния.

      .   За да се осъществят така поставените цели, ние сме за създаване на силна централизирана имперска власт с абсолютен авторитет на централния политически парламент върху територията на цялата империя и над всички нейни организации. Лидерите на партията поемат задължението да осигурат изпълнението на предложената програма на всяка цена, дори с цената на живота си , ако това се окаже необходимо. 

            Несъмнено, тази платформа е правила силно впечатление на народа и е привличала огромни маси хора.

Това не е платформа на луд, ненормалник или психически неуравновесен човек.

Всеки, който мисли, че в нацистката партия членуват само колбасари, обущари и други занаятчии, дълбоко се заблуждава.

Нацистката идеология е създадена от интелигентни и образовани хора. Станалото не е патология – то е добре осмислено и пресметнато – идва от дълбокото културно наследство на общността, от изворите на историята.

Другите са простите изпълнители.

Нацизмът – това е капитализъм с докрай изострени недостатъци, сред които се откроява арогантната демагогия.

Това проличава ярко при сравняването на нацизма с днешния вид на империалистическия капитализъм.

Проф. Евгений Гиндев

Тагове: ; ; ; ;