Към момента общият брой на язовирите, които имат скъсване или нарушения на язовирни стените, на територията на област Бургас са седем. Това са каскадни язовири, като четири от тях са на територията на община Бургас, а три са в община Камено. Всички те са под 50 000 куб. м, с изключение на яз. «Чотората», който е с обем от 100 000 куб. м. Нито един от тях не е включен в списъка на потенциално опасните язовири и не могат да създадат приливна вълна.
На територията на община Камено преливат язовирите «Чанаджик» — 3 и 4, «Овощна градина», «Кокичина могила» и «Санър дере». Всичките те са собственост на местната власт. Под тези язовири няма населени места и водният отток от тях не е причина за човешките жертви, пише в съобщението, бТА

Тагове: ; ; ;