Ако имате стари банкноти по 1, 2, 5, 10, 20 лв, разгледайте ги. На тези банкноти пише черно на бяло — «Народна Република България» и » Банкнотата е обезпечена със злато и всички активи на банката». 

А сега извадете от джоба си, от портфейла си, която и да е сегашна банкнота и я разгледайте.

Няма нито «Народна Република България», нито «Република България», нито даже просто «България».

За обезпечението със злато и/или активи на банката и дума не може да става. Пише само, че банкнотата е издадена от БНБ, която не е нито българска, нито народна /национална/, нито банка емитент.

БНБ днес е просто надзорно обменно бюро на МВФ, на пряко подчинение на следните инструменти — Световна банка, Международен Валутен Фонд, Световна Търговска организация, Федерална резервна система и др.

Това е само една от видимите и достатъчно явни разлики между парите на суверенна /макар и с ограничен суверенитет/ държава и колонизираната подмандатна територия не просто с нулев , а даже с отрицателен суверенитет. Ако сте разбрали, помогнете и на други да го разберат.

Щастливо добруване в ЕС, в колонията България, в територията, характеризираща се с всички първи места по всичко най-лошо в Европа. /Днес съобщиха, че сме на първо място в Европа по употреба на тютюневи изделия сред учениците/

Тагове: ; ; ; ; ; ;