Германия използвалала широк кръг съюзници, братски държави и доброволци от цяла Европа. Затова не е изненадващо, че военнопленниците в Съветския съюз наброявали десетки националности: германци, италианци, румънци, унгарски, финландци, хървати, шведи и други.

Немски военнопленници край Бранденбургската врата, 1945 г.

В Съветския съюз германските военнопленници не са били тема на обществени дискусии. Дори днес общият брой на германците и съюзниците от Оста (Тристранния пакт — Рим, Берлин, Токио) остава спорен въпрос. Цифрата варира от 2,3 до 3,4 млн. души.

Румънски пленник в Одеса, 1941 г.

В най-отдалечените територии на Съветския съюз са били построени над 300 лагера за затворниците. Те не са били големи, всеки лагер побирал от сто – до няколко хиляди затворници. Някои съществували едва за няколко месеца, други останали активни с години.

Тагове: ; ; ;