В последно време възниква въпросът защо Корнелия Нинова като председател на БСП е толкова изгодна за ГЕРБ и за останалите буржоазни партии и кръгове.

За да се отговори на този въпрос, трябва да се направи уточнението, че има категорична връзка между опортюнизма в БСП, лице на което се явява Корнелия Нинова, и буржоазната политика в България, провеждана от управляващата капиталистическа класа.

Опортюнизмът е политическа линия (от класова гледна точка), която се среща в редиците на левицата и работническото движение във времена на разюздан капитализъм. Т.е., докато се подкрепят стратегическите цели на капитала в икономиката и политиката, опортюнизмът се изявява като се прикрива зад социалистическа маска и социално говорене.

Опортюнизмът притежава обективно обща цел с буржоазната идеология, а в политиката се проявява като демонстрира „случайна” близост с останалите капиталистически партии. една точка), която се среща в редиците на левицата и работническото движение във времена на разюздан капитализъм. Т.е., докато се подкрепят стратегическите цели на капитала в икономиката и политиката, опортюнизмът се изявява като се прикрива зад социалистическа маска и социално говорене.

В исторически план опортюнистическите течения много лесно се превръщат в партии с ясна буржоазна насоченост, особено в периоди на трудност за капитала.

Когато една опортюнистична партия трябва да управлява държавата върху капиталистическа икономическа основа, то тя предприема редица политически, идеологически и организационни „пристъпвания” отляво надясно, но всичко извършва „в името на народа”.

Всяка една подобна опортюнистична линия и партия е разпространител и на т. нар. ляв антикомунизъм. Изразител на подобно виждане е и Корнелия Нинова в БСП.

В тази си роля тя поведе открита борба срещу българските комунистически партии, носители на революционния динамизъм и идеология. Този ляв антикомунизъм се провежда във време, в което от Нинова и нейната БСП открито се поддържа стратегическия избор на капиталистите и буржоазията в България по отношение на НАТО, САЩ, Европейския съюз и шизофреничната позиция за всякакви санкции срещу Руската федерация.

Многогодишното преобразуване на капиталистическата система, предизвикано от капиталистическата криза, постави пред хора като Корнелия Нинова и нейната визия за БСП нови задачи в защита на капиталистическата държава. Това бавно и сигурно превръща тази партия в част от буржоазното управление.

Социалните „каузи” по отношение на борбата с корупцията, бедността, земеделието и образованието категорично демонстрират пред американските и европейските господари на българската държава, че Корнелия Нинова е готова да поеме управлението на съвременна капиталистическа България и че терминът „социалистическа” в името на партията й се отнася за отдавна отминало време и задачи пред тази партия.

Насилственото капиталистическо «съзряване», което беше наложено върху редовите членове на БСП от кръга „Нинова”, подготви бъдещото управление на Корнелия Нинова в интерес на едрия капитал на България. Обединяването и уеднаквяването на целите на кръга „Нинова” с тези

на кръга „Прокопиев” е поредното доказателство за готовността на капиталистическите господари на България да измамят отново българския народ.

Борбата на „новите” капиталисти ще бъде прикрита зад пронародни лозунги, но ще доведе до поредния социален крах и антинародна политика, в която ще бъдат захвърлени българските семейства, студентите и младежите.

Особено вредно ще се окаже издевателството над хората с масовото разпространение на илюзии за някакъв справедлив „социален капитализъм”. Стремежът на Нинова за разпределяне на националните богатства, за разпродаването им на родни и чужди бизнесмени, е равносилен на националното „обезчестяване”, което сътвориха редица грозни представители на административната управляваща партия ГЕРБ.

Прокарването на антинародни капиталистически закони, управление на държавата в интерес на капиталистическите кръгове, откритата подкрепа за едрия капитал, непрекъснатото повтаряне на наглата лъжа за някакво „по-добро” управление на капиталистическа България, категоричната слугинажна позиция за вечен престой в НАТО и ЕС е запазена марка за опортюнисти като Корнелия Нинова.

С други думи — Разделителни линии между парламентарните политически партии вече съвсем не се забелязват. А на Шипка… – всичко е спокойно!

Заб.: Все пак, надеждата се крие във факта, че в БСП има огромно мнозинство от социалисти, които изобщо не се идентифицират с линията на Корнелия Нинова.

Дано те успеят да й покажат верния път — с нея или без нея посоката е към единство на българската Левица за промяна на обществената система

Павел Иванов

Съюз на комунистите в България

 

 

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;