Тодор Живков премахна лагерите (въпреки временното им отваряне заради сътресенията в Полша и Унгария от 1956 г.), в крайна сметка през 1962 г. са закрити всички лагери. Това заяви в интервю за Фокус професор Искра Баева.

Същевременно Живков съумява да се пребори в Съвета за икономическа взаимопомощ България да получи специализации за развитие на индустриални производства, а не както е прието тогава страната ни да остане аграрна страна, която да снабдява по-развитите социалистически страни с евтина аграрна продукция. Малко по-късно пак по негова инициатива, България успява да се превърне във водеща в Източния блок в областта на електрониката. В случая изключителна е ролята на проф. Иван Попов.