ЦРУ на САЩ разсекрети редица материали, в които се цитират данни за Военно-Морския Флот на СССР по време на студената война.
Испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949
Ведомството съвместно с Националния музей на Военно-морските сили на САЩ и Историческия фонд на ВМС проведоха обществен симпозиум, на който обсъдиха публикуваната брошура под името «Съветският флот. Разузнаване и анализ по време на студената война».
Разсекретените материали включват в себе си 82 документа, състоящи се от повече от 2 хиляди страници, които обхващат периода от 1960-те до 1980-те години.
Сред публикуваните данни има национални разузнавателни сводки, а също статии от списание  «Военная мысль», преведени на английски език.

Тагове: ; ; ; ; ; ;