Девети септември ще бъде отбелязан от Съюза на комунистите в България, Движение «Че Гевара» и фондация „Безсмъртният полк” с национална акция „Цвете за Победата”.

Девети септември 1944 година ще остане в народната памет, като Денят на България донесъл Свободата, Мира и Социализма в България!

На 9 септември 1944 година антифашистките сили на Отечествения фронт свалят монархо-фашистката власт в България, която за 32 години е виновна за смъртта на над 450 000 българи в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.

Престъпниците, довели страната до национална катастрофа, са осъдени от Народния съд, който раздава своето правосъдие под прякото наблюдение на страните-победителки във Втората световна война – СССР, САЩ и Великобритания.

Съюзът на комунистите в България и фондация „Безсмъртният полк” призовават всички български антифашисти, социалисти, комунисти и патриоти на този ден – на 9-ти септември, в цялата страна да се включат в акцията „Цвете за Победата“ и да положат цвете пред паметниците на героите-антифашисти, отдали живота си за Победата над капитализма и фашизма.

Никой не е забравен! Нищо не е забравено!

„Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.

И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.

И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.

И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.

Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.“

Хр. Ботев, 1871 г., Галац

Пресбюро на СКБ

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;