Из Отчета на Държавна агенция “Разузнаване” за 2017 г.

“На партньорите от НАТО, ЕС и по линия на двустранното сътрудничество са изготвени и предоставени общо 784 материала. По линия на асиметричните заплахи са изготвени 545 материала, по тероризъм – 404 материала, по линия на ВПР 204 и по икономическа сигурност – 35.

В първото полугодие на 2017 година е увеличен броят на разузнавателните източници и ефективността на тяхното използване.

Работата на ДАР зад граница се осъществява в усложнена обстановка – следствие от кризисни развития в съответните страни и тежък режим на контраразузнавателното противодействие от страна на местните специални служби….”

Тагове: ; ; ;