Държавната агенция «Разузнаване“ е придобила изпреварваща информация за действия, които създават рискове за териториалната цялост на страната. Това се посочва в отчета за изпълнение на бюджета на службата, чието резюме е публикувано на сайта й.

Държавната агенция «Разузнаване» е придобила изпреварваща информация за действия, създаващи рискове и заплахи за суверенитета, териториалната цялост на България и единството на нацията, застрашаващи политическата и икономическата сигурност на страната. Това се посочва в резюмето на отчета.

Информацията е придобита по линия на противодействие на тероризма, трансграничната организирана престъпност и факторите оказващи катализиращо влияние върху миграционните процеси. Разузнаването е е предоставило информацията на президента, премиер, председателят на Народното събрание, ДАНС, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, НСО и други, като материалите са общо 1259.

От тях най-много са по линия на вътрешно-политическото направление — 592. 181 касаят нелегалната миграция, 153 материала са по линията на икономическата сигурност и 149 са за дейността на международната организирана престъпност.

На партньорите от НАТО и ЕС и по линия на двустранното сътрудничество са изпратени общо 784 материала. От разузнаването отчитат още, че за първото полугодие на 2017 година са увеличили източниците си на информация

От документа се разбира още, че освен борбата срещу тероризма, миграционният натиск и нарастващите кибератаки, разузнаването следи внимателно процесите, които се отнасят и до енергийната сигурност на страната: международните енергийни проекти, глобализацията и либерализацията на икономическите отношения и тяхното обвързване с политически фактори, влияещи в отделните страни и региони.

Източник: https://www.dar.bg/web/files/richeditor/otchet/otchetdar2017.pdf

Тагове: ; ; ; ; ;