В навечерието на своето посещение в Китай, Владимир написа статия, която беше публилувана от водещите медии на страните от БРИКС

Деветата среща на върха на страните от БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) ще се проведе в град китайския град Сямън, на 4-и и 5-и септември. Смятам, че е важно, по този случай, да представя визията на Русия за сътрудничеството в рамките на тази голяма и уважавана организация и да споделя мнението си за бъдещето на нашето по-нататъшно сътрудничество.

Иска ми се да започна, като изкажа възхищението си от огромния принос на Китай, като ротационен председател на организацията за текущата година, който позволи на страните от БРИКС, групово да се придвижат напред във всички ключови сфери на партньорството ни, включително политически, икономически и културно. Освен това, групата на петте държави, засили много своите позиции на световната сцена.

Радващо е, че дейностите ни са основани на принципите на равенство, уважение за мнението на партньорите и консенсуса, това е много важно. Вътре в БРИКС, никой не налага решението си на другите. Когато се появят различия в мненията на членовете, ние работим търпеливо и внимателно, за да ги координираме. Тази отворена и основана на доверие, атмосфера допринася за успешното изпълнение на нашите задачи.

Русия цени високо многостранното сътрудничество, което се разви в БРИКС. Конструктивното партньорство, между нашите страни, на международната арена има за цел да създаде многополярен свят и равни условия за развитие на всички.

Русия подкрепя близката координация във външната политика на страните от БРИКС, най-вече в ООН и Г-20, както и в другите международни организации. Ясно е, че само взаимните усилия на всички страни могат да помогнат за постигането на глобална стабилност и за намирането на решения за многото остри конфликти, включително в Близкия Изток. Искам да кажа, че основно благодарение на усилията на Русия и на други заинтересовани държави, бяха създадени условия за подобрението на ситуацията в Сирия. Ние нанесохме страшен удар по тероризма и положихме основи за започването на процес на политическо решение на конфликта и връщането на сирийския народ към мирно съществуване.

Въпреки това, борбата срещу терористите в Сирия и други държави и региони, трябва да продължи. Русия призовава за преминаване от дебати, към създаването, на практика, на широк контратерористичен фронт, който да е основан на базата на международното право и оглавяван от ООН. Естествено, ние ценим високо подкрепата и помощта на нашите партньори от БРИКС в това отношение.

Искам да кажа няколко думи и за ситуацията на Корейския полуостров, където напрежението ескалира напоследък и ситуацията е стигнала до прага на широкомащабен конфликт. Русия вярва, че политиката на прилагане на натиск над Пхенян, в опит да бъде принуден да спре ядрената и ракетната си програма е в грешната посока и е безсмислен. Проблемите на региона могат да бъдат решени само чрез директен диалог, между заинтересованите страни, без поставянето на предварителни условия. Провокациите, натиска и милитаристката и обидна риторика водят към задънена улица.

Русия и Китай създадоха план за разрешение на конфликта на Корейския полуостров, който е проектиран така, че да способства постепенното намаляване на напрежението и предвижда създаването на механизъм за установяването на стабилен и продължителен мир и сигурност.

Русия, също така, призовава за насърчаването на взаимодействието между страните от БРИКС в сферата на глобалната информационна сигурност. Ние предлагаме да обединим усилията си, за да създадем юридическа база за съдействие и в последствие да изготвим и приемем универсални правила за отговорно поведение на държавите в тази сфера. Голяма стъпка в това отношение би било подписването на междуправителствено споразумение на страните от БРИКС за глобалната информационна сигурност.

Искам да посоча, че благодарение на инициативата на Русия, беше приета стратегия на БРИКС за Икономическо партньорство, по време на срещата на върха в град Уфа, през 2015-а година и тя се прилага успешно. Надяваме се да можем да обсъдим нови мащабни задачи за партньорство в областта на търговията, инвестициите и промишленото сътрудничество на срещата на върха в Сямън.

Русия е заинтересована в насърчаването на икономическото сътрудничество между страните-членки на БРИКС. Наскоро дойдоха новини за сериозни практически постижения, най-вече стартирането на „Новата банка за развитие“(НБР). Тя вече одобри седем инвестиционни проекта, които се осъществяват в страните от БРИКС и са на стойност над 1,5 милиарда долара. През тази година, НБР одобри и втори пакет от инвестиционни проекти, на стойност около 2,5-3 милиарда долара общо. Убеден съм, че тяхното прилагане не само ще даде тласък на нашите икономики, но и ще насърчи интеграцията между страните ни.

Русия споделя опасенията на членките на БРИКС, за несправедливостта на глобалната финансова и икономическа архитектура, която не отчита нарастващата тежест на развиващите се икономики. Готови сме да работим, заедно с нашите партньори, за да преодолеем прекомерната доминация на ограничен брой резервни валути. Освен това, ние ще работим и за по-балансирано разпределение на квотите и тежестта на гласовете в Международния валутен фонд и Световната банка.

Сигурен съм, че страните от БРИКС ще продължат да действат консолидирано срещу протекционизма и новите бариери, които се поставят пред глобалната търговия. Ние ценим консенсуса, между страните от организацията, по този въпрос, което ни позволява по-настойчиво да защитаваме основанията на свободна, равнопоставена и взаимно изгодна многостранна търговска система и да укрепяваме ролята на Световната търговска организация (СТО) като ключов регулатор на международната търговия.

Инициативата на Русия, за развиване на сътрудничество, между страните от БРИКС, по отношение на антимонополните агенции, цели да създаде ефективни механизми за окуражаването на здравословната конкуренция. Крайната цел е да бъде създаден пакет от взаимни мерки, които да работят срещу осъществяването на рестриктивни бизнес практики, от страна на големите международни корпорации и трансгранични нарушения на правилата за конкуренция.

Искам да привлека вниманието ви към руската инициатива за основаването на научна платформа за изследване на енергията на страните от БРИКС. Ние вярваме, че това би ни позволило да сравняваме информацията си, анализите и научните дейности, в интерес на петте членки на организацията, което би довело, в крайна сметка, би улеснило осъществяването на съвместни енергийни инвестиционни проекти.

Друг приоритет е подобряването на взаимодействието в сферата на малкия и средния бизнес. Ние вярваме, че трябва да бъдат интегрирани националните бази данни и интернет ресурси, за създаването на взаимовръзки и получаването на лесен достъп до търговска информация, както и обмен на данни за отговорни партньори.

Русия е защитник на публично-частния диалог „Жените и икономиката“. Тази инициатива предоставя възможност за провеждането на редовни дебати между членовете на бизнес организациите и експертните общества, женските асоциации и държавните агенции на страните от БРИКС. Първата подобна среща, беше проведена в град Новосибирск, на 4-и юли 2017 година, в кулоарите на Първия международен женски конгрес на Шанхайската организация за сътрудничество и страните-членки на БРИКС. Още една свързана идея е да бъде създаден Женски бизнес клуб на БРИКС, който да играе ролята на мрежа за обмен на професионален опит между жените, занимаващи се с бизнес, като това може да бъде постигнато, като се създаде специализиран информационен ресурс в интернет.

Сред другите ни приоритети са сътрудничеството в науката, технологиите, иновациите, модерната медицина. Нашите страни притежават голям потенциал в това отношение, което говори за солидната и взаимнодопълваща се научна база, уникални технически постижения, способен персонал и огромни пазари за наукоемки продукти. Предлагаме да бъдат обсъдени, на предстоящата среща на върха, пакет от мерки, които да намалят заплахата от инфекциозни заболявания и да създават нови медикаменти, които да предотвратяват и да се борят с епидемиите.

Вярвам, че нашето съдействие в хуманитарната сфера има отлични перспективи. Докато тече работата по прилагането на Междуправителственото споразумение за сътрудничество в сферата на културата на страните от БРИКС, се надяваме, че нашите партньори ще вземат участие в международните конкурси за млади поп изпълнители – „Новата вълна“ и „Новата вълна джуниър“. Освен това, ние придвижваме инициативата за създаването на обща телевизионна мрежа на страните-членки на БРИКС.

Позицията на Русия е за засилванена партньорството между страните от БРИКС в сферите на политиката, икономиката, културата и други. Готови сме да работим задружно, с нашите колеги, за насърчаването на демокрацията и за засилването на здравословните тенденции в международните отношения, твърдо основани на международното право.

Убеден съм, че срещата на върха в Сямън ще съдейства за оживлението в нашите страни и ще помогне в усилията за намирането на решения на предизвикателствата на XXI век, както и ще издигне сътрудничество между членките на БРИКС на по-високо ниво.
Превод и редакция: Иван Христов, Фокус/Xinhua

Тагове: ; ;