Към края на септември САЩ трябва да одобрят законопроект за повишаването на тавана на националния дълг. В противен случай икономиката на страната ще се озове на ръба на катастрофата.

Вече е очевидно, че всички опити да се постигне компромис не носят успех.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че таванът на държавния дъл, т.е. определеният държавен лимит за непогасените дългови задължения, който може да си позволи федералното правителство, трябва да бъде завишен към 29 септември.

Така конгресът ще има 12 работни дена, за да одобри законопроекта.

Бюджетното управление на Конгреса на САЩ измести срока до средата на октомври

Ако сроковете бъдат нарушени, това ще доведе до катастрофални последствия за федералното правителство, икономиката на САЩ и световната финансова система.

Ако не бъде повишен таванът на държавния дълг, то федералното правителство ще изгуби възможността да плаща по сметките, по които вече е натрупало дългове под формата на ценни книжа.

Това може да доведе до дефолт по някои от тези дългови задължения.

Вероятния дефолт, според изследването на министерството на финансите, включва крах на фондовите пазари, занижаване на кредитния рейтинг на САЩ, което ще доведе до повишаване на разходите за кредитиране на правителството, а също до намаляване на доверието към кредитоспособността на страната.

Независимо от възможността за неблагоприятни последствия, има увереност, при липса на гаранции, че партиите в конгреса, независимо от конкуренцията в интересите си, ще успеят да се обединят и да постигнат споразумение за повишаване тавана на държавния дълг.

Понастоящем, обаче, няма никакви признаци, че конкуриращите се страни са готови към споразумение.

Петя Паликрушева за News Front

Тагове: ; ; ;