Европейският парламент се замисли над създаването на нова отбранителна структура — Генерален директорат.
Ведомството ще се занимава с гарантиране сигурността в Европа.
«ЕС трябва да активизира усилията си по обезпечаване на сигурността в региона, трябва да стане надеждна опора на НАТО в Европа по пътя на създаването на Европейския отбранителен съюз», отбелязват парламентаристите, обосновавайки инициативата си.
В публикувания на сайта на Европарламента документ се предлагат мерки за подобряване на киберсигурността в ЕС и сформирането на бюджет за отбранителни нужди от всички 28 страни от съюза.
Отбелязва се, че идеята за ново ведомство се е появила във връзка с коригирането на външната политика на Вашингтон и Лондон — двата базови партньора на Брюксел по въпросите на отбраната.
Великобритания и САЩ, според политиците, демонстрират по-скоро намерение да се отделят от ЕС, а не желание по-интензивно да се занимават с проблемите на неговата военна и информационна уязвимост.

Тагове: ; ; ; ;