Какво ще съдържа Законът за употребата на официалните езици в Македония? Как ще се произнесе Венецианската комисия за двуезичните банкноти и ценни книжа, както и за надписите върху полицейските и военните униформи? Ще се прилага ли албанският език върху цялата територия на страната? Това са част от въпросите, които вълнуват македонските медии и общество преди внасянето на закона за езиците в парламента.

Проектозаконът не включва двуезичните банкноти и ценни книжа, както и за надписите върху полицейските и военните униформи, тъй като предстои да се изчака решението на Венецианската комисия и едва след полученото тълкувание то ще бъдат вградено в основния законов текст.

За сметка на това, според предложението, официален служебен език е македонският, както и езикът който говорят най-малко 20 % от гражданите на страната, т.е. албанският.
Албанският език ще бъде официален и във всички органи на държавната власт, в централните и публични институции, агенции, дирекции и комисии, както и в органите на местната власт.

Председателят на парламента, ако е етнически албанец, както е в случая с Талат Джафери, има право да води пленарно заседание и на албански език.
Личните документи и тези за правоспособност при управление на пътни превозни средства ще се издават на официалния език, който говори съответния гражданин.

Албанският език се приема за употреба в съда, прокуратурата, както и в останалите органи и институции, като за разлика от досегашната практика, с албански ще могат да си служат съдиите и прокурорите.
Независимо от решението на Венецианската комисия в общините, в които албанците са над 20 % от населението надписите на униформите на полицията, пожарната и медицинските служби ще бъдат и на албански език.
проектът предвижда върху македонските банкноти да има албански културни елементи, но не и надпис на албански език.

За прилагането на закона за езиците, след неговото приемане, ще са необходими допълнителни средства от държавният бюджет, а движението БЕСА, което подкрепя правителството, без да участва в него, смята че неговото съдържание не изравнява напълно правата на етническите албанци, а отбелязва частичен напредък.

Законът за езиците е част от коалиционното споразумение между СДСМ и ДСИ и същевременно е част от платформата на всички албански партии.
В първият си вариант той беше приет през 2008 г.и беше разширен и допълнен през 2011 г.

Превод и редакция: Тереза Герова, Фактор

Тагове: ;