Правозащитните организации Human Rights Watch и Amnesty International се обърнаха към Европейската комисия с призив да преразгледа споразумението «Щит на конфиденциалност» между ЕС и САЩ, което предполага предаването на лични данни на европейци на САЩ.
Писмото е било изпратено до комисаря по правосъдието на ЕС Вера Юрова.
«Призоваваме ЕК да подтикне законодателната и изпълнителна власт в САЩ към приемането на необходимите реформи, които биха задължили да се приведе предаването на личната информация в САЩ в съответствие с изискванията на Хартата на ЕС за основните права, Директивите за защита на данните и общите правила за защита на данните», се казва в писмото.
Според правозащитниците, договорът, приет през февруари 2016 г., не гарантира достатъчно ниво на защита на данните при предаването им от ЕС в САЩ, защото американското законодателство не съответства на нормите на ЕС.

Тагове: ; ; ;