За да има Европа светло бъдеще, на нея й е нужна да не се оглежда върху неотдавнашното си приятелство със САЩ, а да хвърли око в азиатска посока и прочие малкопознати страни, пише Atlantico.fr. Именно такъв съвет, според изданието, би дал на днешните френски власти видният британски политик от XIX век Банджамин Дизраели.

Френските лидери завършват управлението си с все по-ниски рейтинги, при това никой от тях не вижда нов път за разрешаването на проблемите, които съществуват вече няколко години, пише изданието. Пътят е в следното – повече да не разчитаме на приятелството между Франция и САЩ, а да вземем под внимание това голямо геополитическо преустройство, което е характерно за началото на XXI век, и да действаме по съответния начин.

Сега трябва да погледнем към Русия и Азия, именно там се решава икономическото бъдеще на ЕС.

Тагове: ; ; ; ;