News Front публикува списък на британските инструктори, които обучават украинските войници

Дата на публикуване: 24 07 2017, 21:10


News Front публикует список британских инструкторов, которые обучают украинских солдат

 

Изданието Оккупации.нет

направи списък на британските военнослужещи, които са пристигнали в Украйна като военни инструктори:

 1. Майор Колин Макинров (Colin Mclnrov), ВС на Великобритания началник щаб на групата военни представители и инструктори от  ВС на Великобритания, паспорт на гражданин на Великобритания № 706497204.
 2. Майор Кейт Александр Пейдж, (Maj Keith Alexander Page), 05.1980г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, о(г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), аеромобилна бригада, Десантни войски (г. Николаев), военен полигон на аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскова част А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 085178593.
 3. Капитан Фил Андерсон (Capt Phil Anderson), 06.1990г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), аеромобилна бригада към Десантни войски (г. Николаев), военен полигон  на отделна аеромобилна бригада към Мобилни десантных войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 111759170.
 4. Бенджамин Дейвис (Benjamin Davies), 12.1981г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон към МП от ВМС Украины (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон към отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 531566585.
 5. Джеймс Антъни Тимперлай (CSgt James Anthony Timperley), 22.07.1983г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон на МП към ВМС Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада на Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон към отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 514035999.
 6. Младши капрал Бет Ричардс (LCpl Beth Richards), 02.1992г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон на МП към ВМС Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделнаа аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон към отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 306870045.
 7. Младши капрал Кейл Деймън Хендли (LCpl Kvle Damon Handley), 23.05.1992 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада към  МП и отделен батальон на МП към ВМС Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка(с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон на отделна аеромобилна бригада към  Мобилните десантни войски (г, Николаев), войскови части А2802 и А2777 паспорт на гражданин  на Великобритания № 516164205.
 8. Капрал Самсверсинг Суха (Cpl Sumeswarsing Sukha), 07.1981г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон към МП от ВМС на Украйна(г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада на Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон към отделна аеромобилна бригада на Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 1378227.
 9. Младший капрал Холт Джеймс (LCpl Holt James), 01.1989г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон  на МП към ВМС на Украйн (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада към десантните войски (г. Николаев), военен полигон към отделна аеромобилна бригада на Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданина на Великобритания № 531678451.
 10. Лейтенант Джейк Адам Бсрридж (Lt Jake Adam Berridgc), 29.02.1992г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон на МП към ВМС на Украины (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада на Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон на отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев).
 11. Сержант Кристофър Маршалл (Sgt Christopher Marshall), 08.1980 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон на МП към ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон на аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 706805553.
 12. Сержант Карл Тейлър (Sgt Carl Tavlor), 06.1986г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон на МП към ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобильна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон към аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 801527885.
 13. Сержант Пол Симондс (Sgt Paul Simmonds), 08.1983г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада към МП и отделен батальон на МП към ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка(с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон към отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 510690599.
 14. Сержант Крейг Дорс (Sgt Craig Dores), 08.1983г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон на МП към ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон към отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин  на Великобритания № 521209376.
 15. Сержант Хари Филип Хил (Sgt Gary Philip Hill), 19.01.1986 г.р., ВС на Великобритании, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон на МП към ВМС на Украйна (г Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада на  Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон на отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777.
 16. Капрал Арон Пол Джеймс Дейвис (Cpl Aron Paul James Davis), 03.1990г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон към МП към ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка по (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон на аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 465460460.
 17. Капрал Томас Уилсън (Cpl Thomas Wilson) 06.1987г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада на МП и отделен батальон към МП към ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада на десантните войски (г. Николаев), военен полигон на отделна аеромобилна бригада  към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 523053232.
 18. Капрал Натан Джамс Андерсън (Cpl Nathan James Anderson), 03.04.1989г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон към МП към ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон на отделна аеромобилна бригада към Мобильни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 525845150.
 19. Младши капрал Брет Колкухоун (LCpl Brett Colquhoun), 05.10.1987г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада нъ МП и отделен батальон МП ВМС Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), военен полигон на отделна аеромобилна бригад към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 800982831.
 20. Капрал Майкъл Андрю Дорнсй (Cpl Michael Andrew Domcv), 04.08.1986г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка п(с. Уьяновка), отделна аеромобилна бригада Мобильни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада към Мобилните десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 110477038.
 21. Младши капрал Матю Брайън Бредли (LCpl Matthew Bnan Bradley), 101.1984г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Мобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 463109031.
 22. Капрал Дани Ли Шилинг (Cpl Danny Lee Shilling) 01.1991г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка(с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 507444826.
 23. Капрал Джами Томас Грум (Cpl Jamie Thomas Groom), 10.1980г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г.Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 459392732.
 24. Редник Киран Хенкъс (Ptc Kieran Напсох), 18.03.1991г.р., ВС на  Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 517077104.
 25. Сержант Мартин Гудуин (Sgt Martin Goodwin), 12.1982г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка  (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 707402644.
 26. Младши капрал Ли Дейвид Еспрсй (LCpI Lee David Asprcy), 09.1983г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), военен полигон отделен аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 507239707.
 27. Редник Лиам Бенетт (Ptc Liam Bennett), 04.1994г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 518092471.
 28. Редник Фрейзер Уилям Дисней-Спире (Ptc Fraser William Disney- Spiers), 28.08.1989 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 209819455.
 29. Редник Нелин Гюрунг (Ptc Nalin Gurung), 12.1991 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десанти войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобильна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданина на Великобритания № 516594737.
 30. Редник Деан Антони Лука Лан (Ptc Dean Anthony Luke Lane), 10.07.1989 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС  на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт  на гражданин на Великобритания № 461646753.
 31. Редник Арон Томас Доннан (Ptc Aaron Thomas Donnan), 29.09.1995 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделед батальон МП ВМС  на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделана аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 518419616.
 32. Рядник Джозеф Джеймс Г (Ptc Joseph James Chance), 25.06.1995 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 529082247.
 33. Рядник Киран Джордан Хилберт-Хатч (Ptc Kieran Jordan Gilbert- Hatch), 25.01.1998 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка  (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 534457050.
 34. Младши капрал Даниел Матюс (LCpI Daniel Matthews), 11.1993г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Весокомобилне десантне войске (г. Николаев), войскова част А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 465246658.
 35. Младши капрал Кристофър Даниел Скот (LCpI Chnstopher Darnel Scott), 09.05.1990 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобильни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 801611476.
 36. Редник Уилям Пейдж (Ptc William Page), 08.1989 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка(с. Ульяновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 462355417.
 37. Редник Киран Ашли Уелш (Ptc Kieran Ashley Walsh), 13.05.1997 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 531883022.
 38. Редник Киран Андрю Даниел Флетчър (Ptc Kieran Andrew Daniel Fletcher), 16.04.1993     г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйн (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобильни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 520163008.
 39. Редник Томас Рис Ейср (Ptc Thomas Rhys Eyre), 02.05.1996 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски(г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 530738021.
 40. Рядник Киран Ашли Киганс (Ptc Kieran Ashley Keegans), 08.03.1994 г.р., ВС  на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десанти войски (г. Николаев), военен полигон отделен полигот аеромобильна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 518477996.
 41. Рядник Джами Дисон (Ptc Jamie Dvson), 08.1988 г.р., ВС на  Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделет батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 720000136.
 42. Полковник Уилям Инглиш (Col William English), 04.1962 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 402293295.
 43. Подполковник Дейвид Лорд (Lt Col David Lord), 13.11.1961 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 403180489.
 44. Майор Тимъти Уайг-Байкот (Maj Timothy Wight-Boycott), 09.1979 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 209523209.
 45. Майор Робърт О’Брин (Maj Robert O’Brien), 03.1967 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделет батальон МП ВМС на  Украйна (г. Николаев),  235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2111, паспорт на гражданин на Великобритания № 519478302.
 46. Дин Хъдсън (L/W02 Dean Hudson), 11.1982 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 209383819.
 47. Сержант Крис Кларк (Sgt Chris Clarke), 12.1979 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделет батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235  център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 519323279.
 48. Сержант Роберт Джарли (А/Sgt Robert Jarlev), 09.1985 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № РСЗ37718.
 49. Щаб-сержант Алън Уилсън (SSgt Allen Wilson), 11 1980 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада високомобилни десантни войск (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания №403076511.
 50. Сержант Мартин Харуърд (А/Sgt Martin Harwood), 08.1984 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г, Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 533181656.
 51. Капрал Арон Копаррд (Cpl Aaron Coppard), 04.1987 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС  на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 801589903.
 52. Сержант Мартин Харуърд (А/Sgt Martin Harwood), 08.1984 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделев батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания №533181656.
 53. Капрал Арон Копаррд (Cpl Aaron Coppard), 04.1987 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС  на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 801589903.
 54. Младши капрал Джеймс Ридли Бойс (LCpl James Ridley-Boyce), 09.08.1994 г.р., ВС на Великобританиа, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС Украины (г. Николаев), 235 център за подготовка(с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на  Великобритания № 210885413
 55. Редник Джеймс Белл (Ptc James Bell), 21.05.1993 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 511291305.
 56. Майор Дейвид Мейсън (A/Maj David Mason), 04.12.1983 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на Великобритания № 511084557.
 57. Капрал Матю Паджет (Cpi Matthew Paget), 11.10.1985 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС  на Украйна (г. Николаев), 235 център за подготовка (с. Уляновка), отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войски (г. Николаев), военен полигон отделна аеромобилна бригада Високомобилни десантни войск (г. Николаев), войскови части А2802 и А2777, паспорт на гражданин на  Великобритания №511713921.
 58. Подполковник Дейвид Лорд (Lt Col David Lord), 13.11.1961 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, войскова част А2802 (г. Николаев), паспорт на гражданин на  Великобритания № 524172.
 59. Майор Кейт Александр Пейдж (Maj Keith Alexander Page), 10.05.1980 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, войскова част А2802 (г. Николаев), паспорт на гражданин на Великобритания № 558206.
 60. Дин Хъдсън (L/W02 Dean Hudson), 11.1982 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, войскова част А2802 (г. Николаев), паспорт на гражданин на Великобритания №25101811.
 61. Младши капрал Джеймс Ридли Бойс (LCpI James Ridley-Boyce), 08.1994 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, войскова част А2802 (г. Николаев), паспорт на гражданин на  Великобритания №30165877.
 62. Полковник Дейвид Алан Катмор (David Alan Catmur), ВС на Великобритания, началник на група военни представители и инструктори от ВС на Великобритания, паспорт на гражданин на Великобритания № 403138940 или 531870799.
 63. Капитан Т.Дж.М. О’Бой (Capt Т JM O’Bov), 05.1983 г.р., ВС  на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев) паспорт на гражданин на Великобритания № 524760505.
 64. С. Хуле (CSgt С Hulse), 11.1975 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), паспорт на гражданин на Великобритания № 521336986.
 65. С. Бекър (CSgt S. Baker), 09.1976 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС наУкрайна (г. Николаев), паспорт на гражданин на Великобритания № 514602036.
 66. В. Хиле (CSgt W. Hills), 01.1977 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), паспорт на гражданин на Великобритания № 706805541.
 67. Унтер-офицер М Джандорск (W0 М. Jandourck), 07.1982 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, отделна бригада МП и отделен батальон МП ВМС на Украйна (г. Николаев), паспорт  на гражданин на Великобритания № 38856983.
 68. Риан Мккреди (W02 Rvan Mccreadv), 10.1985 г.р., ВС на Великобритания, военен инструктор, войскова част А2802 (г. Николаев), паспорт на гражданин на  Великобритания № 25157702.

Тагове: ; ;
ВАЖНО
Важно

6,6 млн. дол. - това не е лош джак-пот, който американските власти решиха да разпределят

Важно

Никога от времето на студената война светът не е бил така непредсказуем", твърди министърът на

Важно

Това е подземен тунел на терористичната организация ИДИЛ в селището Дашиша, открит от SDF, Сирийските демократични

Важно

Обратно към живота: рехабилитационните работи в стария пазар на Хомс са направени, съобщиха сирийски активисти

Важно

Външният министър на Турция Мевлют Чавушоглу заяви, че кюрдските сили трябва да започнат да напускат

Важно

Парламентът на Армения  но второ и окончателно четене прие два нашумели законопроекта, касаещи внедряването на

България
Важно

Из интервю с проф. Никола Алтънков във Фактор: Никола (Николай) Георгиев Алтънков е български политически емигрант

Важно

НАТО ще може да придвижи въпроса за членството на Скопие в НАТО, когато споразумението между

Важно

В предизборната кампания Реджеп Ердоган не пропусна да се разпише като държавник на реваншизма и

Важно

БСП нямат реално истински, силен аргумент за вота на недоверие, просто припомнят за себе си.

Важно

Очакването на обществото е за пълен управленски мандат, коментира в парламента председателят на ПГ на

Важно

Депутатите от парламента на Македония в сряда с болшинство от 69 присъстващи одобриха договора с

Русия
Важно

За първи път на визита в Русия пристига президентът на Южна Корея Мун Чже Ин. Той

Важно

Видеото показва Сирийската арабска армия, която извършва артилерийска подкрепа на обединените сили в провинция Дераа,

Важно

Депутатът от Европейския парламент от Италия Марио Боргезио сподели за вероятната отмяна на антируските санкции.

Важно

НАТО има намерение да извърши "демилитаризация" на Черна гора, унищожавайки съветското въоръжение, намиращо се на

Важно

Из интервю с проф. Никола Алтънков във Фактор: Никола (Николай) Георгиев Алтънков е български политически емигрант