Властите в  Китай за първите шест месеца на 2107 год са наказали 210 хиляди чиновници от различни нива за противоправни действия и нарушаване на дисциплината, се казва в изявлението на централната комисия на КПК на КНР по проверка на дисциплината.
«През първата половина на 2017 г. антикорупционните инстаннции на всички нива обща са получили 1.31 милиона заявления, заведени са 250 хиляди дела за дисциплинарни нарушения.
Наказания за нарушение на дисциплината са получили 210 хиляди човека, 176 хиляди от тях са получили партийно наказание», се казва в публикувания документ.

Тагове: ; ;