По време на митингите в Асеновград най-голямо внимание привлече плакатът «Циганите са европейска ценност за политиците».

Тук веднага си спомняме любимата теза на политиците от ЕС, че във всеки народ има лоши и добри хора.

Само при 10-милионния народ, който живее във всички страни от ЕС, преобладава силният превес на втория вид хора — на добрите.

Това се потвърждава от официалните документи на ЕС.

Съображенията са либерално-идеологически.

Преди влизането на България през 2007 г. в ЕС МВР публикува етническата принадлежност на престъпниците, така българите разбрахме, че родните цигани, които са 4.7% от населението на България, извършват 63 % от кражбите, 47 % от изнасилванията и 38 % от убийствата.

Дори няма да споменаваме процента на продадените деца, с които ромите търгуват — момченцата по 25 000 евро, момиченцата — по 18 000 евро…

Друга популярна мантра на ЕС е следната: престъпниците нямат националност.

Разбира се, че принципно са прави — разбира се, че престъпниците нямат националност.

Особено, ако забраним да се посочва националността във всички полицейски документи.

Затова за нивото на циганската престъпност се налага да съдим по косвена статистика.

Например,  мигрантите от Румъния в болшинството си са цигани.

Ето какво виждаме: В Италия — 1.5 % от гражданите са от Румъния. По данни на МВР на Италия те са виновни за 15 % от убийствата, 16 % от изнасилванията, 15 % от рекета и 20 % от разбойническите нападения над жилища и вили в страната.

Същата е и ситуацията в Германия — по официални данни 15 9200 живеещи в страната граждани на Румъния са извършили 26 438 престъпления, т.е. всеки шести престъпник е от националните малцинства в страната.

Освен престъпността, има едно нещо, в което циганите са номер едно в света.

Просията.

Тук те нямат равни на себе си в който и да е град от ЕС.

Просията без цигани е нещо като икебана без японци.

Или калиграфия без китайци.

Статистика няма.

По либерално-идеологически съображения.

В областта на образованието циганите също нямат равни на себе си. Това дори го признава ЕС — най-добрият приятел на ромите, т.е най-толерантният към тях негов орган — Агенцията за основните права.

Агенцията публикува миналата година доклад «Образование: положението на ромите в 11 държави-членки на ЕС».

Длъжни сме да уточним, че роми — това е название за циганите, което задължително трябва да се използва във всички официални документи на ЕС и страните в него.

По либерално-идеологически съображения.

В доклада се казва, че в Гърция само 57 % от ромите на възраст от 6 до 15 години са посещавали училище, в Румъния — 78 %, в България, Франция, Италия и Португалия — от 86 до 89 %.

В горните числа влизат тези, които са били на училище дори само няколко седмици или дори само няколко дена.

Ако погледнем числата за тези, които са ЗАВЪРШИЛИ училище, картината е катастрофална: 89 % от ромите в ЕС на възраст от 18 до 24 години НЯМАТ средно образование.

Много от ромите са напълно неграмотни: 20 % на възраст 16 години средно в 11-те страни, в Гърция са неграмотни 50 % от ромите, в Португалия — 35 %, в Румъния — 31 %, във Франция — 25 %.

А ето и толерантния извод на ЕС по повод данните от доклада:
«Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа и в продължение на векове са неразделна част от европейското общество. Но, въпреки усилията на национално, европейско и международно ниво в името на подобряване на защитата на основните права на ромите и задълбочаване на тяхната социална интеграция, много роми все още се сблъскват с тежка бедност, дълбока социална изолация, пречки при използването на своите основни права и дискриминация.

Тези проблеми касаят техния достъп до качествено образование, което на свой ред влошава тяхната перспектива за заетост и получаване на доходи, жилищните условия и статуса им в здравната система, ограничава тяхната възможност за цялостно развитие на потенциала им».

Т.е. докладът може да се преведе и по следния начин: «Да живее този народ, при който престъпността е на максимум, а образованието на минимум! Кой е виновен за това? Разбира се, ТЕ не са виновни! Ние дори сме щастливи, че живеем векове редом с тях…»

 

На базата на подобни доклади се прави изводът, че на циганите трябва да се помага, разбира се, финансово, и, разбира се, за сметка на европейските данъкоплатци.

Циганите в България получават пари пряко от ЕС чрез различни програми.

За целта ежегодно се отделят 70-100 милиона евро.

Формално парите отиват за интеграция на циганите в съвременните европейски общества, но фактически помагат да се запази древната йерархия на този народ.

Парите се изсмукват от добре работеща мрежа, започваща от властовите структури и завършваща до циганските старейшини…

Значителна част от циганите живеят в потресаваща бедност.

Но тяхната върхушка, т.нар. барони, се къпят в разкош.

Именно те прибират грамадния процент от финансовите средства, отделяни за интеграция.

Вероятно някой ще счете това за грубо, но истината е следната: никаква интеграция на циганите в нормални общества НЕ Е възможна при господството на тази обществено-политическа система, в която живеем, няма и помен от интеграция.

 

При социализма циганите бяха интегрирани. Почти 100 процента от тях бяха грамотни и сред малцинството нямаше безработица.

Между другото, с какво са по-лоши от циганите другите национални малцинства в ЕС?

Защо се субсидира само това малцинство?

Нали ЕС говори за равенство на гражданите си?!

За равенство извън зависимостта от тяхната националност!!!

И нещо интересно, потомците на мюсюлманите, чието нахлуване предизвиква бягството на циганите от Индия, успешно са изселени оттам в Пакистан и Бангладеш преди 70 години.

Т.е. причината за миграцията на ромите е отстранена след 600 години.

Може би е време Индия да се заеме с репатрацията на своите потомци по примера на Израел?

За страна, която има милиардно население, не е проблем да приеме на територията си 10 милиона.

А ЕС би могъл да отдели на Индия финанси — за интеграция.

Там вероятно те ще бъдат по-ефективно използвани.

Защото тук интеграцията е явление МИТИЧНО.

 

 

 

 

Тагове: ; ; ; ; ;