Към   момента   над   милиард   и   половина   души   на   планетата   страдат   от недохранване. Между 30 и 50 % от цялата храна, произвеждана в света, се изхвърля, твърди сензационен доклад на британската Асоциация на инженерите. Това се равнява на между 1,2 и 2 млрд тона годишно.

В самата Великобритания 30 % от произведените зеленчуци дори не се берат, защото не покриват изискванията за външен вид на дистрибуторите. Половината от храната, закупена в САЩ и Великобритания, пък отива в кошчетата за боклук, изхвърлена от купувачите. В световен мащаб около 550 млрд кубически  метра  вода  се  похабяват  всяка  година  за  отглеждането  на  растителни култури, които така и не стигат до потребителите. Енергийните разходи за доставка, превишават в пъти енергийните разходи за производство на определена единица от всеки вид плодове и зеленчуци.

Към 2050 г. се очаква населението на света да достигне 9 милиарда, като необходимостта от храна се очаква да нарасне със 70 %. Необходимостта изисква да се използват оптимално плодородните площи, като най-добрия вариант е прецизното земеделие. В момента в определението се разбира само зърнопроизводството, като са изключени производството на плодове и зеленчуци.

Решенията за гореизложената накратко проблематика се заключава в проектиране и въвеждане в експлоатация на интегрирани комплекси за биологично производство, беритба и доставка на плодове и зеленчуци на открити и закрити площи, на базата на съществуващи технологии, технологични решения и готови елементи. За да има ефективност е необходимо интегрираните комплекси за производство да бъдат унифицирани   по   вид   плодове   или   зеленчуци,   както   и   унифицирани   спрямо географските дадености! Проектирането и въвеждането в експлоатация на Интегрираните комплекси за производство е подходящо да бъдат въведени на големи свободни площи в момента. Подходящи са на територията на Република България и поради липсата на работна ръка.

Лидери в агророботиката са Япония, Израел, Дания, Холандия, Великобритания, САЩ, Украйна. Основно се използват дронове – Безпилотни Летателни Апарати за мониторинг. В България се използват дронове за прецизно зърнопроизводство.

Прецизното производство на плодове и зеленчуци на открити и закрити площи, беритбата и доставката до консуматора (вендинг машина, смарт хладилник, заведение за обществено хранене) чрез мобилни автономни роботи (дронове, Безпилотни Летателни Апарати и наземни роботи) е вариант на приложението на Индустрия 4.0.

Индустрия 4.0 закрива много работни места поради автономното производство – очаква се само в Германия да бъдат закрити 5 милиона работни места до 2018 год.. Поради тази причина се въвежда от 2017 г. във Финландия Безвъзмезден Базов Доход. Безвъзмезден  Базов  Доход  се  въвежда  експериментално  в  области  в  Дания  и  в Холандия. Съществува в държави от Арабския полуостров.

Индустрия  4.0  изисква  създаването  на  нови  работни  места  с  нови  знания  и умения.

Индустрия 4.0

Широка мрежа от  хора,  предмети и машини  изграждат  изцяло  нова производствена среда. Производителите, учените и правителствата работят заедно, за да проучат и приложат тази визия за промишлеността на бъдещето, въплътена в германската концепция за Индустрия 4.0.

Всеки един човек притежава креативност и таланти, но креативен талант притежават около 6 % от населението на земята. За България процентът може да е по- голям. Креативният талант е свързан и с Коефициента за Интелигентност (IQ).

Креативен талант притежават изобретатели (иноватори), писатели, поети, композитори, художници и други. Като цяло около 2 % от личностите притежаващи креативен талант успяват да го ползват ефективно, защото са успели да преодолеят или игнорират  социално-икономическите  пречки  и  затруднения  поставени  от бюрокрацията.

В съществуващите научни звена и институти включително и БАН, личностите с креативен талант почти не съществуват, въпреки че са създадени на принципа на Александрийската библиотека. Наличието на креативен талант е заплаха за бюрокрацията.

Инж. Марин Мидилев, офицер от запаса

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;