Държавният департамент публикува на портала за грантове на САЩ проект, който е насочен към формирането на юридическа мрежа в Казахстан, Киргизия, Армения, Украйна и още в 20 страни от Евразийския регион.
«Да се повиши компетенцията на следователите и работниците от прокуратурата в Европа и Евразия при работата им, свързана с корупцията, да се обучат те на практически навици по довеждането на подобни дела до съда чрез система от органи на наказателното правосъдие», се казва в документа.
Крайната цел е «реформирането на Главната прокуратура» в страните, където ще бъде реализиран проектът.
Координацията ще се провежда от посолствата на САЩ в обявените страни.

Тагове: ; ; ;