На 15 юни в Крим се проведе работна среща между ръководителите на национално-културните автономии на българи, гърци и немци с Предстедателят на Държавния Съвет на Република Крим Владимир Константинов.

 

 

 

По време на срещата бяха обсъдени перспективите за развитие на междунационалните и междуконфесионални отношения в Крим.

Беше постигната договореност, че такива срещи ще носят системен характер, а основната им цел ще бъде укрепването на мира и съгласието между народите на полуострова, недопускане на екстремистки прояви, взаимоуважение и взаимопроникване на културите.

Беше подчертана също така ролята на народната дипломация като ефективен инструмент в създаването на положителен международен имидж на Крим и Русия и пробив на информационната блокада създадена около Крим от Запада.

 

 

Българска редакция News Front.

Тагове: ; ; ; ; ; ;