Очаква се по време редовното си заседание днес българското правителство да приеме Доклад за състоянието на администрацията през 2016 г. Министрите ще одобрят промени в Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, както и в Постановление на МС от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.

В дневния ред на заседанието са и промени в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.

Тагове: ;