ГРУПА (ОТРЯД) ВИМПЕЛ НА КГБ.

spec sili ru 10

Група (Отряд) ВИМПЕЛот КГБ е стратегически Спецназ на 1-во главно Управление (Външно разузнаване), обучено: в мирно време да провежда операции по обезвреждане на терористи проникнали в ядрени обекти, а във военно време да провежда операции срещу специални обекти (ракетни установки с ядрени бойни глави), вкл. и АЕЦ на противникова територия. Считат я за едно от най-секретните и могъщи специални подразделения в света диверсанти, за които не съществува неизпълнима задача.

spec sili ru 11

Създадена е по инициатива на секретаря на КПСС Юрий Андропов и началника на 1-во Главно управление на КГБ Юрий Дрозов. На 19.08.1981г. се е състояло закрито заседание на Полютбюро, на което било взето окончателно решение за създаване на първото щатно разузнавателно — диверсионно подразделение със СпН на КГБ за изпълнение на специални операции зад граница,  наречено Вимпел. Влиза в състава на 8-ми Отдел на Управление С (нелегалното разузнаване) на КГБ. Планирало се е то да бъде използвано за мисии зад граница като: разузнаване и диверсии на особенно важни обекти; подготовка на държавни преврати; организиране на партизанско движение и водене на партизанска война; охрана на посолства на СССР; активизиране на нелегална агентура и др.

Предшественици на Вимпелбили отрядите Зенит и Каскад. Замисълът бил да замени , изпълняващите мисии в началото на 80-те години в Афганистан две нещатни подразделения СПЕЦНАЗ — Каскад и Омега. Събитията в Афганистан и особенно успешният щурм на двореца на Амин, доказват,че на КГБ подобно щатно подразделение е необходимо. В официалните документи от този момент нататък Вимпел официално е наричан Отделен Учебен център на КГБ. Незабавно след създаването му , то се превръща в елитно подразделение със СпН. Към бъдещите членове на отряда са заложени жестоки изисквания: започвало се с отлично физическо и психологическо състояние и се е завършвало с висока степен на интелигентност. Кандидатите задължитело е трябвало да притежават способността да мислят и действат нестандартно, да импровизират и бързо да намират решение и изход от всякаква критична ситуация. Естественно, че хора притежаващи подобни качества са голяма рядкост. Затова първите спецназовци са подбирани от средите на опитните сътрудници на КГБ, а така също и от випусниците на армейските и гражданските училища. Най-напред внимателно са наблюдаваникадрите с опит и чак след това им се предлагало да станат членове на отряда. Изискванията са били толкова високи, че до финала на подбора са достигали само по един от 30 кандидати. С всеки един от тях по индивидуална програма за подготовка, са работили най-добрите специалисти, и то не само от СССР. За първи негов командир е назначен Евалд Козлов .

Първият отряд Вимпелнаброявал между 100 — 200 души и чак към края на 1982 г. започнал да придобива реални очертания. Членовете на Отряда са преминавали стаж в Никарагуа, Ангола, Мозамбик, Виетнам и Куба. Били са в програмата за подготовка и наблюдения в Афганистан, където по това време са могли да придобият безценен боен опит. Имало е и случаи на нелегални пребивавания изпълнение на задачи в подразделенията на армиите на страните членки на НАТО. В зависимост от програмата за обучение и индивидуалните способности, подготовката на всеки член на отряда е продължавала от 2 до 5 години. Даже подготвените членове на Отряда не са прекратявали , нито за миг усъвършенстването на подготовката си. Те са били истински гении в своите дела и бойните им качества са всявали страх и уважение. Те са били подготвени в началото на военни конфликти да създават дезорганизация и напрежение в тила на противника, чрез диверсии на важни (стратегически) граждански и военни обекти. Те са владеели всички видове оръжия произведени в света и са знаели много добре езика и обичаите на тези страни, в които се предвиждало, че ще действат. Били са обучени скрито да проникват в силно охранявани обекти, да заловят и грамотно да разпитат пленник, да инсценират масови безредици, бързо да оказват спешна медицинска помощ в тежки условия. В отряда съществува разпределение по специалности и целенасочена специфичната подготовка: част от членовете са обучени, като бойни плувци, други като алпинисти, трети като парашутисти и т. н. Максимални успехи при изпълнение на бойни задачи са постигали групи, формирани от различни специалности (специалисти). Даже и невъоръжен спецназовец е могъл да създаде за кратко време сериозни проблеми за противника. Всеки спецназовец е обучен , да оцелява самостоятелно във всякаква обстановка, да изготвя от подръчни материали (или продаващи се в гражданските магазини) оръжие, капани, минни — сюрпризи и др.

Ученията им са провеждани винаги в обстановки близки до бойните. Диверсионните групи на Отряда са прехвърляни на противникова територия, където са се маскирали (сливали с местното население ) и легендировали (в едно учение даже са се скрили в женски манастир ),а да ги разкрият,даже за местните органи на КГБ и МВД (МВР ), които са били предупреждавани за тяхното присъствие било невъзможно.

Макар официално да се счита, че Вимпелне са участвали в нито една бойна операция, неговият личен състав постоянно се намира по места, където са се водили войни или е имало конфликти. Изпълнявали са ролята на инструктори, консултанти или са били просто наблюдатели. Офицерски групи са действали на територията на вероятния противник, където са наблюдавали военни обекти (важни стратегически обекти) и са разкривали най-удобните пътища (начини) за превземането или изваждането им от строя.

Бойното си кръщение получава в Афганистан, при участие в провеждане на операцията Щорм 333 по превземане двореца на Амин и други държавни обекти в Кабул. При участието на отряда в операцията, единственно командирът на отряда Евалд Козлов е без бронежилетка. Още с показването си на люка на БМП-то е ранен в крака, но продължава. Нещо повече той е един от първите, които влизат вътре и първиът, който тръгва към втория етаж. Според някои – и първи стига до Амин. Евалд Козлов е един от четиримата, наградени,за успешно проведената операция, с най-високото отличие “Герой на СССР”.

spec sili ru 12
командирът на „Вимпел” Е. Козлов (в дясно)

На територията на бившия СССР Вимпел, переодично са участвали в проверки на системата за безопастност на важни обекти на страната.

В края на 80-те години от терористично подразделение Вимпел било преориентирано на антитерористично.

90-те години са изключително трудни за Вимпел. Престава да съществува могъщият апарат на КГБ, а мястото му се заема от други структури.

През август 1991г. по време на Пуча ръководството на Вимпел отказва да щурмува сградата на Белия дом. Съществуват минимум две версии за тогавашните събития: първата е, че едно от подразделенията на Вимпел се намира в подземните комуникации на Сградата и е готово да щурмува, но заповед не е дадена, другата е, че Ръководството на отряда много късно е информирано и е нямало време да се разработи план на операцията и те се отказват.

През 1991г. след Пуча Вимпел е преподчинен на Министерството на Държавната Безопасност на РФ.

През 1993г. отрядите Вимпел и Алфа получават заповед да шурмуват Белия дом в Москва при Пуча, но ръководствата и на двата отряда отказали да изпълнят заповедите. Простили само на Алфа.

На 23.12.1993г.с указ на президента Елцин Министерството на Държавната Безопастност на РФ било разформировано, отряд Вимпел бил преименуван на Вега, подчинен на Министерството на Вътрешните Дела (МВД) и преминава към службата за охрана на Президента. Членовете на отряда приели това за оскърбително и само около една четвърт от тях (около 50 д.) слагат милиционерски пагони ( останали в подчинение на МВД ). Част от останалите, постъпват на работа във Външното разузнаване, други в Министерството на извънредните ситуации, други напускат. Така, на практика, отряд Вимпел престава да съществува. Известни са слухове,че дори на малка група от тях е предложено да работят в една от най — големите частните агенции за безопасност на САЩ. Естественно спецназовците отказали.

По — късно около двадесет души, се връщат в създадената нова служба — Управление за Специални операции към ФСБ.

През 1995г., когато в състава на Федералната Служба за Контраразузнаване (ФСК), по-късно Федерална служба за Безопасност (ФСБ), бил създаден Департамент за защита на Конституционният строй и борба с тероризма, най-накрая си спомнили за отряда Вимпел (Вега) и с указ на Президента го преподчинили на Контраразузнаването. Подразделението било преименувано на Управление В, макар, че и до днес ветераните по памет го наричат Вимпел. Преподчиняването на Отряда на ФСК, е началото на неговото възраждане, в състава му се завърнала немалка част от напусналите, появили се и нови попълнения. Подготовката на отряда вървяла рамо до рамо (подобно) с тази на отряда от Управление А (Алфа). Известни са слухове, че на по-късен етап, тези две Управления са се влели в състава на Центъра със СпН към ФСБ, където се намират и сега.

Управление В, подобно на Управление А се е специализирало в борбата с тероризма. При това специализацията на Управление В в мирно време е антитерористични операции на атомни обекти. Във военно време задачите му се променят на овладяване и унищожаване на ядрени обекти на противника. Само за няколко години членовете на Управление В натрупали значителен опит в новата си специализация. Изпълнили са много мисии в Чечня и други точки от територията на РФ. В успешното неутрализиране на терористите взели заложници в театъра — център Дубровка , са участвали съвместно и двете управления ( А и В).

Известно е, че в Русия се възстановява и подразделение , чийто задачи ще са аналогични на тези, които е изпълнявал Вимпел в съветски времена. Това подразделение се подчинява на Службата за Вътрешно Разузнаване (СВР) и носи името Заслон. За съжаление, информацията за това е ограничена. Известно е само, че кандидатите за Заслон преминават през изключително жесток подбор и че с финансирането и оборудването на това подразделение няма проблем.

Част от операциите на „Вимпел”

1982-1984 г.

spec sili ru 13

В Афганистан изпълнява задачи в сътрудничество с други подразделения със СпН на СССР и инструктурска рабоота със спецподразделенията на Афганистанските сили за сигурност по освобождение на съветски военослужещи, намиращи се в плен на муджехидините.

7 Юли 1982 г.

Недалече от Кандахар се провежда крупна операция по унищожение на банди на муджехидините. В операцията загива Юрий Тарасов, първата и единствена загуба на „Вимпел” за цялата война в Афганистан.

1984 г.

По лична молба на президента на Мозамбик, група сътрудници от Управление “В”, е изпратена в страната в качеството и на “съветници по борбата с бандитите и инструктори за обучение на оперативно-бойни отряди”

1984-1987 г.

След приключване дейността на подразделенията „Каскад-4” и „Омега”, в Афганистан са изпратени още 94 сътрудници на „Вимпел”. Сред основните задачи, които са поставени пред тях е и дискредитиране на главатарите на различните групировки един пред друг.

1984-1985 г.

На територията на Белорусия се провеждат първите учения, с участието на „Вимпел”, под названието „Неман”. По време на ученията се отработват следните въпроси: изваждане от строя на нефтопреработвателен комбинат, разрушаването на железопътен възел, диверсионни действия в Ярославския завод за синтетични материали.

1985 г.

spec sili ru 14

Извършват се учения в Чукотския автономен окръг, по проникване на диверсионна група от Аляска. До края на 1989 г. са проведени редица учения, целящи укрепването режима на охрана( и секретност) на атомните електроценртрали и други важни обекти на територията на СССР.

1984-1989 г.

Сътрудници на „Вимпел” действат в различни точки на света – Куба, Виетнам, Мозамбик, Ангола, Никарагуа, Лаос, Египет, Сирия, Йордания и др.

В началото на 90-те г.

В началото на 90-те се провеждат учения в Дагестан. Сътрудници от „Вимпел” залавят въоръжена италианска банда  фалшификатори на пари, които са внесли на територията на РФ 11 милиона фалшиви долара.

1993 г.

Сътрудници от „Вимпел” предотвратяват опит за нелегално изнасяне на радиоактивни материали от района на Екатирининбург.

Октомври 1993 г.

Събитията в „Белия дом” в Москва. „Вимпел”получава заповед да щурмува сградата. По време на разузнаване около обсадената сграда от снайперски куршум загива Генадий Сергеев. Командването на „Вимпел” взима решение да не се използва оръжие срещу обсадените.Подкрепени са и от колегите си от отряд „Алфа».

Юли 1994 г.

spec sili ru 15

Участие, съвместно с СОБР в освобождаването на заложници в Минералние води.

Август 1996 г.

В Грозни, Чечня нахлуват въоражените формирования от т.нар “Батальон на въоръжените сили на Свободна Ичкерия”. Девет сътрудници на Управление “В” са блокирани в сградата на общежитията на ФСБ в чеченската столица. След няколкодневна обсада и тежки боеве, съвместно с местни военослужещи от Службата за безопасност, успяват да пробият обръча. В сражението загива Сергей Ромашиев,на който посмъртно е присвоено званието „Герой на Русия”.

Август 1997 г.

Провежда се учение „Атом-97” в Мурманска област. Управление „В” отраработва сценарий за предотвратяване на диверсии от терористи на територията на Колската атомна електроцентрала.

Лятото на 1999 г.

В Подмосковието се провеждат редица учения на спец подразделенията на ФСБ – Управление „А” и Управление „В”, в които участие взимат и отрядите на ВВ МВД – „Витяз” и „Рус”. Ученията се провеждат на фона на изострящата се обстановка в Северен Кавказ.

Август 1999 г.

Започва Втората Чеченска Война. В Дагестан нахлуват въоражени банди. В нападението участват частите на т.нар. “Обединено командване на дагестанските муджехидини”, ръководени от Шамил Басаев. Управление „В” ЦСН ФСБ РФ е изпратено да изпълнява бойни задачи в Новолакския регион в Дагестан и Чечня.

Март 2000 г.

В село Новогрезненское сътрудници от Управление „В”, съвместно с РССН – Регионална служба със специално назначение, провеждат операция по задържането на Салман Радуев.

Октомври 2002 г.

Сътрудници от „Вимпел” взимат участие в щурма и освобождаването на заложници, в сградата на ул. “Дубровка” в Москва.

22 Юни 2004 г.

В Ингушетия, при попадане в засада загиват сътрудниците от „Вимпел” Андрей Чернъйш и Виктор Дудкин.

Септември 2004 г.

spec sili ru 16
„Вимпел” освобождава заложници в Баслан

„Вимпел” участват в освобождаването на заложници в Училище “№ 1” в гр. Беслан, Северна Осетия. По време на операцията загиват седем сътрудника от Управление „В”. На трима от тях Олек Илин, Дмитрий Разумовски, Андрей Туркин е присвоено посмъртно званието „Герой на Русия”.

Справката е изготвена от о.р. полк. Сирмо Петров Сирмов служил 33г. на различни длъжности в структурите на българските СПЕЦНАЗ и в последствие Специални сили

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;