Частите и подразделенията със Специално назначение (Спецназ)на Русия включват — частите и подразделенията със Специално назначение (Спецназ)на различните служби; въоръжените сили и полицията (милицията).

 

spec sili ru 4

Основните задачи на СПЕЦНАЗ са: водене на разузнаване и унищожаване при необходимост на мобилните средства за ядрено нападение на вероятния противник; водене разузнаване за разкриване съсредоточаването на войски на противника в неговия дълбок тил; провеждане на диверсионни действия, а също така организиране на партизанско движение в тила на противника; унищожаване на видни военни и политически дейци (задача стояща в началото, впоследствие отменена и заличена от ръководните документи ).

spec sili ru 3

СПЕЦИАЛНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (СПЕЦНАЗ) НА КГБ (ФСБ) НА РУСИЯ

Специалните подразделения на КГБ (ФСБ) включват :

— Известните в цял свят (станали отдавна легенди) отряди АЛФА и ВИМПЕЛ” (Преди тях са действали нещатните Оперативните групи със Специално назначение (ОГ СпН): Зенит и Касад; Гром и Карпати; Тибет и Омега; Урал и Кавказ; Север и Алтай );

— Специални подразделения Управления ФСИН (УФСИН) разпределени по цялата територия на Русия. Всяко териториално подразделение има свое име — например ОСН Тайфунсе нарича УФСИН на Русия за Санкт-Петербург и Ленинградска област; ОСН Сатурн се нарича УФСИН Русия за Москва; ОСН Росич се нарича УФСИН на Рязанска област и т.н .

Освен щурма на двореца Амин и Специалните операции в Чечня, подразделенията Спецназ на КГБ, са провели успешно и редица други операции по цял свят — в Латинска Америка, Югоизточна Азия, Африка, Близкия Изток и Европа. За много от тях, нищо не е известно, дори на професионалистите. В историята и до днес за разузнавателно — диверсантската резидентура , създадена от КГБ през 60-те години на миналия век на територията на САЩ и Западна Европа остават много тайни и загадки или т. н. бели петна .

ГРУПИ (ОТРЯДИ) АЛФА И ВИТЯЗНА КГБ .

През лятото на 1996 г. с указ на Президента на РФ бил създаден антитерористичен център към ФСБ (АТЦ ФСБ). Този център е създаден на базата на бившето Управление за борба с тероризма (УТБ) на КГБ на СССР, като в състава му влизат управления А (бившата група Алфа) и В — бившото Управление на Специалните операции, създадено на базата на подразделение Вимпел (бившия СПЕЦНАЗ на вътрешното разузнаване) с присъединяване към него на група Вега, подчинена до този момент на МВД. В структурата на АТЦ са били включени аналитици, оперативен отдел, отдел за тренировки и свръзка, а в случай на кризисна ситуация ръководството на АТЦ е може да привлича за изпълнение на задачи сили от ФСБ,МВД,ФПС и други ведомства. През май 1997 г. Антитерористичния център е преименуван в Департамент към ФСБ за борба стероризма, а на по-късен етап е преименуван на Департамент за защита на конституционния строй и борба с тероризма на ФСБ .

Първоначално в състава на Департамента е имало четири управления: Оперативно (терор), Алфа, Вимпели Управление К. Последното е наследник на небезизвестното Пето управление на КГБ — провеждащо идеологическо контраразузнаване. По — късно в структурата на  Департамента се е появило Управление за конституционна безопастност (УКБ). По-късно се сливат двете структури ДБТ и УКБ в едно цяло. В последствие в ДТБ остават само Оперативното управление и щаб (групите А и В били изведени от състава на Департамента в Център със Специално назначение), а структурата на Департамента придобила следния състав :

— Център със Специално назначение ;

— Управление за работа с регионите ;

— Организационно — оперативно управление ;

— Оперативно — раз. управление ;

— Управление за борба с терористи и политически екстремисти ;

— Оперативно — координационно управление за Северен Кавказ .

ГРУПА (ОТРЯД) АЛФА НА КГБ .

spec sili ru 5

Група (Отряд) АЛФА от КГБ на СССР (в последствие трансформирана в Управление А към ФСБ на РФ) е специално антитерористично подразделение, специализирано в неутрализиране на терористи и освобождаване на заложници от завзети (отвлечени) въздушни и морски съдове, наземни танспортни средства, държавни обекти на собствена територия (сгради) и на територия извън границата .

В НАЧАЛОТО на 70-те години в света рязко се увеличили случаите на отвличания на самолети с вземане на заложници, нападения над посолства, задействали се много от огнищата на национализма . Тези процеси не отминали и СССР .

Решението за създаване на Група със СпН към КГБ, било взето от Политбюро на ЦК на КПСС през 1974г. Началникът на 7-мо Управление на КГБ ген.м-р Михаил Малютин извикал при себе си зам.председателя на КГБ Семен Цвигун и му казал: Юрий Владимирович заповяда да се създаде бойна група за противодействие на отвличанията на самолети. При това, той подчертал, че тя ще бъде подчинена лично на председателя на КГБ на СССР Юрий Андропов. В кратки срокове в КГБ разработили Положението на група А — основен документ, който определял статута на подразделението, неговите цели, задачи и принципи за функциониране. Всички предложения на работната група били приети от комисията, състояща се от тримата заместници на Председателя на КГБ Юрий Андропов и на 29 юли 1974г. (тази дата се счита за знакова, защото тогава се ражда съветският антитерор) Андропов подписал заповед с гриф Строго секретно и Особенна важност за създаване на Груп Ав 7-мо управление на КГБ и подчертал: Командира ще избера сам! Нарича се Група А, но е известно повече под названието АЛФА (както я наричат и журналистите). Групата била подчинена лично на Председателя на КГБ, макар,че била в състава на 7-мо управление. Основните му задачи включват: силови операции по предотвратяване на терористични актове; освобождаване на заложници ; провеждане на операции с повишена сложност; действия в гореши точки по света в т.ч. в Афганистан и Чечня .

За комнадир на групата е назначен (подбрания, лично от Андропов) ст.л-т Виталий Бубенин – Герой на Съветския съюз. На всеки шест месеца той лично докладвал на главата на ведомството за степента на подготовка и състоянието на подразделението. Групата е формирана изключително на доброволен принцип. И макар изискванията към кандидатите да са били изключително високи, на конкурса са се явили огромен брой желаещи. За членове на Групата са подбрани само офицери от Централните и Главните управления на КГБ (спортисти, шампиони на управленията, първокласни стрелци — подбрани са само 30 души от хилядя кандидати), притежаващи не само великолепна физическа и бойна подготовка, но и високо образование и интелект. В Групата са попаднали , само тези офицери,които са прослужили в КГБ най-малко три години. „На подразделението са били необходими не бездушни роботи за изпълнение на заповеди, а хора, можещи да мислят и самостоятелно да вземат решения в критична ситуация. И накрая всички са се оказали истински фантоми в делата си. Хората влезли в Група „А”, не за пари и придобивки, а за да се борят с тероризма — за тази борба те са били готови да пожертват живота си. При подбора се е обръщало внимание на способностите на кандидата бързо да се сработва (разбира) с хора, скоростта на реакциите, съобразителността и поемането на разумен риск и много други. Особенно внимание се е обръщало, също така и на организаторските качества на бъдещите членове на Групата и уменията им за работа в екип.

Трябва да се отбележи, че заплатите на членовете на Групата, били такива, каквито са и в подразделенията, където са служили по-рано.

След сформиране на Групата започнали тренировките. Те са провеждани при високи натоварвания (на предела на силите), денем и нощем при всякакви метеорологични условия. Кормували са различна техника, включително танкове, ветолети и морски катери. Изпълнявали са парашутни скокове и са се гмуркали и плували с водолазно оборудване, тренирали са алпинизъм, изучавали са устройство на различни видове самолети, действали са в подземната шахтова система, извършвали са марш — наскоци, големи преходи и т.н. Овладявали са и са действали с различни видове късоцевно, дългоцевно и хладно оръжие, включително и с най — новите образци, намиращи се на въоръжение в армиите на чуждите страни. Сами са разработвали варианти и са тренирали освобождаване на посолства и отвлечени самолети с взети заложници. Създавали са нестандартни ситуации и са тренирали по тях. Разработвали са модели за освобождаване на заложници в различни ситуации, които биха могли да възникнат в учреждения, жилища, железопътния транспорт, самолети, автобуси, кораби и др. В хода на тренировките сътрудници на други управления на КГБ с богат оперативен и служебен опит са действали като противник (терористи), но даже и те са оставали изумени от внезапните и нестандартни действия на членовете на Групата.

В същото време в щаба на групата се събирали данни за основните стратегически обекти на територията на СССР: посолства, летища, местата, където се получават струпвания на много хора и др. За всички тези обекти са разработвани тактически варианти за действия.

За Групата е събирана информация за Специалните подразделения на чужди държави. Предоставяни са им преводни материали, например за подготовката на американския отряд „Делта”, откъдето са взаимствали тактически прийоми, особенно взаимодействието вътре в подразделението и т.н..

При обучението се отделяло особено внимание на психологическата подготовка на членовете на Групата, тъй като им предстояли действия срещу терористи – хора с непредсказуеми действия, често намиращи се на границата на нервен срив. Затова членовете на Групата са изучавали задълбочено психология, с разбирането, че професионално (грамотно) проведения диалог с терористите може да се окаже по — ефективен от всяко друго оръжие, което се разрешавало на сътрудниците на Група „А” да използват, в случай на крайна необходимост.

Паралелно с разработване и усвояване тактическите прийоми, внимателно се изпробвали и подбирали оптималното въоръжение , специални средства и снаряжението на Групата. Изпробвани са налични видове стрелково оръжие, използвано, както в СССР, така и в останалите страни по света. За тях в Изследователските институти са разработени уникални образци въоръжение,като: автомат за подводна стрелба; безшумна снайперска карабина и др. Сериозно внимание е отделено и на екипировката. Стигнало се е до извода, че подразделението следва да разполага с няколко комплекта оборудване (от три до пет), което да бъде използвано при изпълнението на различните задачи, които могат да възникнат. На защитните средства (бронежилитки, каски, шлемове и др.) се отделяло приоритетно внимание, използвани са най-съвременните материали и технолигии за тяхното производство (титан, кевлар и др.). Разработени са и ефикасни средства за използване на нервно — парализиращ газ.

Цялата дейност на Група „А” била внимателно засекретена и даже в 7-мо Управление на КГБ, в чийто състав е била  — за целите и задачите на Групата са знаели единици. При изпълнение на задачите си членовете на Групата, често са действали под прикритие с използване на чужда самоличност.

В състава на група „А”, също така било създадено и подразделение за борба с подводни диверсанти и терористи. Неговите членове са подготвяни в база на ВМФ на Балтийско море и в Куба.

През годините Управление „А” се намира под шапката на различни ведомства:

— от 1974 — 1991 г. – Управление в КГБ при Съвета на Министрите на СССР;

— от август — ноември 1991 г. — Управление „Охрана” при Президента на СССР;

— от ноември 1991 — 1995 г. – Главно управление охрана на РФ;

— от 1995 — 1997 г. – Антитерористичен център при ФСБ на РФ;

— от 1997 — 1998 г. – Департамент за защита на конституционния строй и борба с тероризма при ФСБ РФ;

— от 1998 — до наши дни – Център със специално назначение при ФСБ на РФ.

Към настоящия момент Управление „А”(приемник на група „А”), е свръх мобилна, професионална група СПЕЦНАЗ , която също така има в състава си шофьори, пилоти, психолози, лекари, кинолози и др. висококвалифицирани специалисти в различни области. Цялото Управление „А”(Група „А”) е подготвено перфектно по специализирана бойна парашутна подготовка, част от членовете са подготвени по водолазна подготовка, за противодиверсантски действия, друга част по алпийска (планинска) подготовка. Спецназовците продължават, непрекъснато да усъвършенсвуват своята подготовка. Известно е също така, че Спецгрупата се намира в постоянна 24 ч. бойна готовност и е в състояние за броени часове да проведе операции, в различни, даже в най-отдалечените райони на страната. В момента в Управлението в Москва служат около 250 души. В тази бройка на са включени спецназовците намиращи се на щат в трите регионални подразделения – в Краснодар (европейската част на Русия), Екатеринбург (Сибир) и Хабаровск (Далечния Изток).

spec sili ru 6
Операции на група   „Алфа”

1976 г. — Една от първите им успешни задгранични операции е проведена в Цюрих Швейцария на 18.12.1976г. — размяна на Генералния секретар на компартията на Чили Луис Корвалан за съветския десидент Владимир Буковски (съпровождан е от четири сътрудика на спец. групата).

1978 г. — Сътрудници на Групата участват, като охрана на корабите “Грузия” и “Леонид Собинов” по време на провеждащия се Световен фестивал на младежта в Куба.

1979 г. — През март неизвестен гражданин прониква в посолството на САЩ в Москва и поискал да бъде изведен в САЩ, като заплашил, че в противен случай, ще взриви намиращото се в него 2 кг. взривно вещество. Спецназовците от Групата провеждат операция по неутрализирането му, но макар и ранен той задействал част от заряда, който не нанесъл големи материални щети.

27 Декември 1979 г. — Първата си сериозна бойна задача Групата изпълнява в столицата на Афганистан — Кабул, където се осъществява извънредно секретната операция, по превземането на двореца на Хафизула Амин (и неговото ликвидиране), след която започва пълномащабното нахлуване на Съветските войски в тази страна. Операция е наречена „Щурм 333”и в нея са взели участие Групите „Гром”(в продължение „Алфа”) и „Зенит”(сборна група от спецназовци на КГБ) — общо 48д., поддържани от „Мюсолманския батальон” десантчици (т.н.154-ти отряд със СпН на ГРУ на ГЩ). Двореца се е охранявал от 250 отлично подготвени главорези от личната гвардия на президента Амин, разположени в три кордона около двореца. Операция, която по степента на сложност и качеството на изпълнение няма равна на себе си в съврененната история и в последствие заслужено влиза в учебниците на световните Спецслужби. След приключване на задачата в продължение на половин година спецназовците от Групата са охранявали членовете на новото правителство на Афганистан.

spec sili ru 7

Юли 1980 г. След завръщането си в Москва през юли 1980г. спецназовците от „Алфа”са поели охраната на обектите на предстояшите „Олимпийски игри — 80” в Москва. По информация на пресата те са извършвали проверки на морските съдове (първи е бил задействан за целта отряда бойни плувци) и са охранявали Ясер Арафат.

spec sili ru 8
Олимпийските игри в Москва — охрана на обектите и персонална охрана на Ясер Арафат по време на същите.

Декември 1981 г. — Освобождаване на заложници в гр. Сорапул, Удмуртия (двама въоръжени с автомати войници влизат в училище и вземат за заложници 25 ученика и една учителка, с искане да им се предоставят документи и възможност да излетят за САЩ или друга капиталистическа страна).

02.03. 1982 г. — Обезвреждане на въоръжен със самоделно взривно устройство в гр. Ушаков на територията на посолството на САЩ

Ноември 1983 г. — Освобождаване на заложници от отвлечен самолет Ту-134 по линията Тбилиси-Ленинград /сега Петербург/. Отряд „Алфа”, щурмува самолета, през люковете и кабината и обезвреждат терористите, без нито един от заложниците да пострада.

1986 г. — В гр. Уфа 42 сътрудника на Група „А” прореждат антитерористична операция по обезвреждането на 2-ма въоръжени военнослужещи, завзели самолет по линията Лвов – Киев — Уфа .

1988 г. — Сътрудници от група „А” съпровождат терористи (от Тел-Авив до Москва) излетели за Израел със самолет (обезвредени при кацане от израелските спецподразделения), след завземане на автобус със деца в гр.Минеральньiе Водьi и освобождаването им след получаване на самолет и крупна сума пари.

1989 г. — Обезвреждане на терористи, взели заложници в следствения изолатор в Саратовския облиспълком.

1990 г. — Сътрудници на подразделение „А”, намиращо се в Ереван, вземат участие в задържането на въоръжена банда „Серого”

1990 г. — Спецназовци от групите „Алфа” и „Витяз” обезвреждат въоръжени рецидивисти в гр.Сухуми, взели заложници в изолатора за временно задържане.

1990 г. — Сътрудници на група „А”взели участие в операция в Ташкент по пресичане на престъпна дейност на терористи завзели пътнически самолет.

Януари 1991 г. — По време на събитията във гр. Вилнюс 67 сътрудници на група „А” деблокират завзетия от привържениците на „Саюдис” телевизионен център. По време на операцията на спецназовци е забранено да използват огнестрелно оръжие, а е трябвало е със сила да си пробият път сред тълпата, а срещу тях е стреляно с бойни патрони, от службата за безопастност — охраняваща сградата и тълпата,при което е убит сътрудникът на група „Алфа” л-т Виктор Шатски и са ранени или контузени няколко души.Независимо от добрата охрана, издигнатите барикади по етажите, изключените асансьори, ескалатори и обливането със студена вода от противопожарните шлангове и стрелбата по тях спецназовци бързо обезвредили охраната на сградата, като са използвали само газови пистолети и шокови и заслепяващи гранати.

Август 1991 г. — Събитията (т.н.пуч — опит за преврат) в Москва. Защитниците на „Белия дом” били обкръжени от танкове и БМП-та. Планът на операцията бил следния: подразделения на МВД е трябвало да отблъснат защитниците от парламента, а подразделения на „Алфа” през осигурен проход влизат и щурмуват сградата. Два часа преди началото на атаката на 24 август командирът на отряд „Алфа”взел решение да не участват в щурма. Мотивите за отказа са била операцията във Вилнюс от януари същата година, когато Групата е била хвърлена в самия пъкал, за разрешаване на политически проблем, а за съдбата на участниците, никой не се е вълнувал.

Защитниците на Белия дом са имали избор — да излязат или да останат, докато хората с пагони такъв избор са нямали тогава. През следващите три дни от базата на група „Алфа”, никаква техника не е излизала, както и членовете на групата. Само радиоелектронната апаратура е работила при пълно натоварване. Кипяла напрегната работа — подразделението събирало подробна информация за всичко, което се е случвало в Москва, оценяла се е обстановката. В „Алфа”, се е правило избор между живота и смърта за членовете на групата и подразделението като цяло. Ако са участвали в щурма на „Белия дом” — то как би следвало да се нарече този акт? Антитероистически ли? Та нали в Парламента на Русия се намират законно избрания президент и депутати, а не тероисти. От друга страна нали и тези,които са заповядяли на „Алфа” да щурмува парламента са били също законни министри. Подразделението е създадено за антитерор и винаги е защитавало хората. Защитило ги е и сега, като не е използвало оръжие срещу тях, неизпълнявайки заповед. След събитието сменили ръководството на отряда. Героя на СССР ген.Виктор Карпухин бил снет от длъжност командир на спецгрупа „Алфа” и на 4 юли за ръководител на групата бил назначен бившия и началник (от 1977 до 1988 г.) Героя на СССР ген. м-р Генадий Зайцев.

1993 г. — Освобождаване на 14 ученика в гр. Ростов на Дон, взети за заложници от 4-ма въоръжени терористи, искащи самолет за да излетят за Иран. 57 сътрудници на група „Алфа”, начело с ген. м-р Зайцев провеждат професионално операцията по обезвреждането на терористите.

Октомври 1993 г. — Висшият офицерски състав на спецподразделенията „Алфа” и „Вимпел” с пълно въоръжение и екипировка пристигнало в Кремъл за среща с президента Елцин. Отново на спецподразделенията било заповядано да „щурмуват парламента”. Този път спецназовци решили да отидат при самия върховен главнокомандващ — президента и „да поговорят с него по човешки”. Отново (за втори път) двете групи отказват да вземат, каквото и да е участие в тази операция, доколкото „горчивата история”от последните три години показвала,че с изпълнение на политически задачи, подразделенията за антитерор, не трабва да се занимават. След продължителни разговорите с президента Елцин, са успели все пак да ги убедят, просто да подходят към „Белия дом”. Напуснали Кремъл, установили се в една улица близо до ГЩ и започнали да обсъждат варианти за операцията. Спецназовци влезли в парламента и започнали дълги преговори, които завършили с успех. По собствена инициатва, групите организират извеждането на обсадените в „Белия дом” в Москва депутати (с автобуси и БТР-ри) и защитници, като командирът на група „Алфа” излиза пред парламента и заявява на армейските и милиционерските подразделения, които са обградили сградата, че по кордон образуван от спецназовците ще преминат защитниците на „Белия дом” и предупредил: ако някои приближи на по-малко от 5 м. до кордона и създаде опасност за напускащите парламента – ще бъде използвана физическа сила, а при необходимост и оръжие.Всичко приключило благополучно. Но на „Алфа” и „Вимпел” не им простили. Група „Вимпел е преподчинена на МВД(МВР) и я преименували на „Вега”, но за щастие, както показва историята „Вимпел” не умира. Група „Алфа” пък е отстранена от охраната на президента.

Януари 1995 г.

spec sili ru 9

Участие в щурма на Грозни в Първата Чеченска Война.

Юни 1995 г. — Голям отряд чеченски терористи(около 200 д.) добре въоръжени под командването на Шамил Басаев влиза в гр. Будьоновск и започват да разстрелват наред, като вземат и заложници(жени и деца – около 1000 д.) със себе си и се барикадират в болницата на града. Болницата е блокирана от армейски и милиционерски подразделения. Басаев не искал да води преговори, а щурмуването на болницата било много рисковано, терористите били добре въоръжени, имало опасност за заложниците, а болницата предоставяла идеални условия за отбрана на терористите, тъй като подходите към нея били открити. Все пак от „Алфа” предприемат щурм, в огнения ад от куршуми загиват Дмитрий Рябинкин, Дмитрий Бурляев, Володя Соловов, няколко човека са тежко ранени, а почи всички са леко ранени. Терористите са изненадани от неочаквания щурм и понасят сначителни загуби 21 д. от тях са убити, а по късно от раните си умират още 37 души. Този щурм принуждава терористите да започнат преговори, а 300 заложника са освободени от  сащисания Басаев, без всякакви условия. После започват преговори с Черномирдин, резултатите са известни.

Октомври 1995 г. — Обезвреждане на терорист (въоръжен с пистолет и взривни вещества ), взел за заложници в автобус група от 25 южнокорейски туристи в Москва, като поискал 10 мил.долара и възможност за излитане от Москва със самолет. Започват преговори. Около 22ч. похитителят освобождава всички задържани жени и 3-ма мъже и намалил сумата на 1 мил. долара. Спецназовците щурмуват изненадващо автобуса елиминират терориста и освобождават заложниците.

Януари 1996 г. — Отряда провежда операция съвместно с колегите си от „Витяз” в с. Первомайское — Дагестан срещу отряд въоръжени терористи (около 300 д.) под командването на Радуев, взели за заложници около 350 д.

Декември 1997 г. — Група от отряд „Алфа”, съвместно с група от отряд „Вимпел” провеждат операция по обезвреждане на терористи и освобождаване на заложници, завзели самолет с 142 пътника и 14 членен екипаж на борда, летящ по маршрута Магадан — Москва.

1999 -2004 г. — Спецподразделенията „Алфа” и „Вимпел” са воювали в Дагестан и Чечня, където са провели много отговорни операции по ликвидирането на много от извстните чеченски и арабски главатари на терористите и техните банди.

Юли 2001г. — Щурмова група от отряд „Алфа” провежда операция по обезвреждане на терористи в завзет автобус с пътници в Минеральньiе Водьi.

Октомври 2002 г. — Участие, съвместно с колегите си от „Вимпел” в освобождаването на заложницитете в завзетия от 41 терористи театър в Москва, с искане за извеждане на Руските войски от Чечня. След използане на специален газ терористите са унищожени, но за съжаление от усложнения след освобождаването умират 129 човека.

Септември 2004 г. — Участие в освобождаването на заложниците в Училище № 1 в гр. Беслан, Северна Осетия. Загиват трима сътрудници на Управление „А”. На един от тях, Александър Леров е присвоено званието Герой на Русия – посмъртно.

Следва

Справката е изготвена от о.р. полк. Сирмо Петров Сирмов служил 33г. на различни длъжности в структурите на българските : СПЕЦНАЗ и в последствие Специални сили.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;