Марешки с «две висящи дела» — до Папата

Марешки с "две висящи дела" - до Папата

Припомняме:

Искането за снемане имунитета на Марешки е във връзка с наказателно производство, образувано по внесен в съда обвинителен акт на Окръжна прокуратура — Варна. На 14.08.2015 г. Окръжна прокуратура – Варна, е внесла в Окръжен съд – Варна, обвинителен акт срещу Веселин Марешки за причиняване на лека телесна повреда на общински съветник при изпълнение на функциите му и за изнудване.

На Веселин Марешки е било повдигнато обвинение, за това, че: –

На 15.10.2014 г. във Варна е причинил на Костадин Костадинов, в качеството му на длъжностно лице – общински съветник, член на Общински съвет – Варна, мандат 2011 – 2015 г., при изпълнение на функциите му, регламентирани в чл. 70, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – „Общинският съветник е длъжен да прави проверки по сигнали на избиратели и при нужда да уведомява председателя на Общинския съвет и органите на държавната и местната власт“, лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал.1, т. 1 във вр. с чл. 130, ал. 2 от НК.

– За времето от 09.10.2014 г. до 16.11.2014 г. във Варна, с цел да принуди другиго – Асен Миланов, да поеме имуществено задължение – да му заплаща ежемесечно парична сума в размер на 10 000 (десет хиляди лева), го заплашил с увреждане на имущество – разрушаване на стопанисваното от него заведение „Ред хот пица“ –  Варна, като деянието е придружено с унищожаване и повреждане на имущество, собственост на „Ред хот България“ ООД, с управител Асен Миланов, извършено е от две лица – Красимира Колева и Веселин Марешки, и са причинени значителни вреди в размер на 14 838, 38 лв. – престъпление по чл. чл. 213а, ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 2 т. 3 пр. 2-ро и пр. 3-то и т. 4 във вр. с ал. 1 от НК.

По внесения обвинителен акт е било образувано НОХД № 1126/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна. С Решение № 4686 – НС на ЦИК от 31.03.2017 г., /ДВ, бр. 28 от 04.04.2017 г./, Веселин Найденов Марешки е избран за народен представител в Четиридесет и четвъртото Народно събрание. С Определение от 24.04.2017 г. на Окръжен съд – Варна, съдебното производство по НОХД № 1126/2015 г. е било прекратено, а делото изпратено по компетентност на Софийския градски съд.

Коментари:

Зареждане ...