Турция е главната опасност за България поради самия факт на своето съществуване като наш комшия. В нея са вплетени в неразривен възел исторически осцилации и географски реалности, които са наша, българска съдба. За съжаление тази съдба е кървава, жестока и неизгладима !

Когато на твоята грацица стои държава, чиято територия е7 пъти по-голяма от твоята, населението – 11 пъти, а БВП – 15 пъти , и,чието население е религиозно мотивирано, а елита на държавата се придържа към исторически претенции за твоята земя, вече не става дума за политкоретност, толерантност и модерно мислене.

Става дума за възможности, които при подходящо стичане на обстоятелства, могат да бъдат реализираяни. Към това трябва да добавим и  несъразмерното наличие в България на мюсюлманско мнозинство (турци, помаци, цигани + мигранти) от над 12,2% от населението на страната (според справка на ЦРУ), което допълнително увеличава възможността за бърза окупация на страната.

Една моноетносна страна може да издържи чужди етноси не по-вече от 20%, след което настъпва времето на междуетнически стълкновения и безредици. Заплахата идва от възможността, процентът на чуждоземците в България да се  увеличи с над 8%, което прави около 400 000 мигранти !

Ако става въпрос за актуалния мигрантски въпрос в Европа,брюкселските бюрократи зад лъжливата завеса на общия хуманизъм се мъчат да скрият съвсем конкретното общочовешко престъпление „кражба”. Да конкретизираме.

Всяко трудово заплащане се състои от две части. Първата част е заплащане на личния труд и тази част е много малка. Втората част е така наречената етно-натрупваща се рента. Какво представлява това ?

В своето историческо развитие всеки народ извършва „етно-натрупване”, т.е. акумулиране на блага за следващо стимулиране на труда. Това са : природната рента (земята, която народа е отстоял в ратния си подвиг, заедно с всички дарове на тази земя), имперската рента (доплащането от гражданите за геополитическата състоятелност на страната си), фондоинтензивната рента (доплащане на гражданите за труда на техните предци, овеществен в плодоносещата инфраструктура на страната) и т.н.

Всички тези ренти са собственост на етноса, общонародно достояние. То е предадено от предците на потомците, но само за своите – за тези, които по право са ги наследили. Когато в тази етническа среда се засели мигрант, той неволно и автоматично започва да получава етнонатрупаната рента, т.е. краде чужд труд. И, ако мигрантската вълна натежи прекалено, системата просто няма да издържи – тя не е пресметната за подобни тежести.

Който обича много мигрантите, нека ги приема в своята страна и за сметка на своята етно-натрупвателна рента (Академик Авагян – 12.12.2013 г.). Няма толерантност изобщо, абстрактна толерантност. В историята  тя е присъща само към покойниците и то не винаги.

                   В никакъв случай не трябва за забравяме и опасностите и заплахите произтичащи от нашето членство в ЕС и НАТО., тъй като директно са свързани с националната сигурност, а не толкова със СИГУРНОСТТА като такава. Става дума за влияние върху етническия  код, върху българските идеали и въжделения.

В момента България няма никакви гаранции, че западните държави, и не само те, ще ни дойдат на помощ и ще воюват в неин интерес. Точно обратното.

Жив още и споменът как тези държави воюваха на страната на Турция в Освободителната руско-турска война от 1877-78 г., какви „номера” ни скроиха на Берлинския конгрес и в Ньой през 1918 г.

Не е забравена и необузданата българофобия на Уйнстън Чърчил от времето на Втората световна война.

Разклащането на българския национален код с вече фалирали и абсурдни „западни ценности”, като мултикултурност, толерантност, джендърна революция, рационален патриотизъм, сатанизъм, содомизация, унификация и примитивизация, сепаратизация и др., е другото лице на външната заплаха по линията на ЕС и НАТО.

Има данни, че ръководството на ЕС е подготвило и утвърдило документи по законово придвижване в страните от ЕС на тези „ценности” тайно от европейски народи (става дума за Меморандум подписан на 25-29  юни 2014 г в Страсбург и влизащ в сила от 1 май 2016 г.

Всъщност това е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им превръщане, заедно с  всичките останали вероизповедания, в обединена, световна юдомасонска, сатанинска религия, анти-църква на сатаната и неговия пророк антихрист.

Проф. Евгений Гиндев

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;