Срещата на страните от ЕС изключва възможността от всякакви преговори на европейските страни с Лондон след излизането на Великобритания от ЕС. Това се казва в приетата в събота на срещата на ЕС стратегия за преговорите с Великобритания.

 

Търговско споразумение

Според текста на документа, ЕС е готов да сключи търговско споразумение с Великобритания след като страната напусне общността.

 

 «Позовавайки се на интересите на съюза, Съветът на ЕС е готов да започне работа над споразумението за търговия и да го завърши след като Обединеното Кралство не бъде вече страна-членка на ЕС», се отбелязва в документа.
В текста се подчертава, че «всяко споразумение за свободна търговия трябва да бъде балансирано, амбициозно и обширно».
«Но то не може да се приравнява с участие в единния пазар или негови отделни части, защото това може да подрони неговата цялост и функцииране. То трябва да гарантира равни условия в играта по отношение на конкуренцията и държавната помощ и във връзка с това да предоставя гаранции срещу несправедливи конкурентни преимущества, в частност, за сметка на данъчни, социални, природозащитни и регулируеми мерки и практики», се пояснява в документа.
На този етап Великобритания остава член на ЕС и трябва да изпълнява всички поети ангажименти, се подчертава в текста на стратегията.
В документа се отбелязва също, че след Брекзита Лондон може да остане част от единния европейки пазар, но само при условие, че изпълнява без изключение всички съществуващи норми.
«Запазването на целостта на единния пазар изключва участието в него на Великобритания само в отделни сектори. Страната, която не влиза в ЕС, която не изпълнява ангажиментите си наравно с държавите-членки на ЕС, не може да се ползва от всички изгоди на единния пазар», се посочва в документа.
Лидерите на оставащите в общността страни изразиха одобрението си във връзка с това, че британското правителство е признало за неделими четирите базови принципа на единния европейски пазар: свободата на преместване на стоки, услуги, капитали и човешки ресурси.
«ЕС запазва своята автономия да взема решения по единния пазар, включително за ролята на Европейския съд», се отбелязва в стратегията.
Задължения на Лондон пред европейския бюджет

 

 

В същото време ЕС по време на преговорите има намерение да предостави на Лондон сметката за всички ангажименти не само пред европейския бюджет, но и пред всички останали финансови институции на ЕС, включително Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други, се казва в документа.

«Общото финансово регулиране трябва да гарантира, че ЕС и Великобритания ще изпълнят своите финансови ангажименти, покриващи целия период на членството в ЕС», се казва в документа.

В стратегията по преговорите с Великобритания се отбелязва също, че гражданите на страните от ЕС, които живеят постоянно в Обединеното Кралство, а също британците, намиращите се на територията на съюза, трябва да получат гаранции за жителството си след излизането на Кралството от състава на ЕС. В документа се подчертава, че всеки гражданин на ЕС и членовете на неговото семейство имат «еднакви права за работа, настаняване и учене във всяка страна в общността».

«Първи приоритет на преговорите трябва да бъде постигането на споразумение за взаимни гаранции, за да се защити статусът и правата на гражданите на ЕС и Великобритания на база нормите на ЕС, действащи в момента на излизането на Обединеното Кралство от ЕС. Тези гаранции трябва да включват правото на получаване на постоянно жителство след пет години непрекъснато пребиваване на териториите на ЕС и Великобритания», се отбелязва в документа.

Възможен провал на преговорите

ЕС допуска сценарий, при който преговорите с Великобритания за излизането на страната от общността могат да се провалят.

«ЕС ще се стреми конструктивно към постигане на споразумение, което да е в интерес и на двете страни. ЕС ще работи усърдно, за да постигне този резултат, но Съюзът се подготвя и за вероятен провал на преговорите», се отбелязва в документа.

«В рамките на преговорите Съюзът ще запази единството и ще действа като единно цяло с цел постигане на справедлив и равноправен резултат за всички държави-членки и в интерес на гражданите», се казва в документа.

В стратегията на Брюксел се признава, че Брекзит може да създаде хаос — както във Великобритания, така и в страните-членки на ЕС.

«Решението на Обединеното Кралство да напусне съюза създава значителна неопределеност, която може да доведе до хаос, в частност в Обединеното Кралство, а също в по-малка степен в другите държави-членки», се подчертава в текста.

В документа се отбелязва също, че гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, могат да загубят своите права в резултат на излизането на страната от състава на общността.

«Компаниите и другите заинтересовани страни ще изгубят предсказуемостта, присъща на законодателството на ЕС. Освен това, това ще окаже влияние върху държавните органи», се казва в текста на стратегията.

«Имайки това предвид, ние трябва да действаме в съответствие с поетапния подход, отделяйки приоритетно внимание на организираното излизане на Великобритания. Националните власти, предприятията и другите заинтересовани страни трябва да предприемат всички необходими стъпки за подготовка за последствията от излизането на Обединеното Кралство», подчертават лидерите на 27-те страни от ЕС.

В документа се отбелязва също, че 2-годишният срок за преговори, определен от член 50 от Лисабонския договор за ЕС, изтича на 29 март 2019 г. В този ден трябва да завършат преговорите.

News Front

Тагове: ; ; ;