Коментар по актуалните отношения между Русия и Запада на ръководителя на Центъра за външна политика на Русия към института по икономика към РАН Борис Шмельов.

Светът влезе в постиндустриална фаза, намираме се в периода на постмодернизма. В тези условия няма никакви ясни правила, нравствени и международно-правови критерии, които биха определили качествените параметри в човешките действия и в политиката, тяхната законност.

Няма осъзнаване кое е лошо и какво е това нещо, което е лошо.

В последните години принципите на международното право се нарушават постоянно, те се игнорират. Това е дело най-вече на Запада, който се ръководи единствено от своите политически интереси. Това са тези фундаментални принципи, като ненамеса във вътрешните работи на държавите, териториалната цялост, неприлагането на сила.

Основните параметри от Вестфалската система за международни отношения се размиват. И това се случва през последните 20 и повече години.

Това е свързано със следното: в света се създаде един център на сила, той взема решенията. ООН, като структура, която определя международната сигурност, изгуби влиянието си. Съветът за сигурност вече не е в състояние да изработи колективни решения, които да се базират на принципите на международното право. САЩ постоянно потвърждават чрез действията си това, да погледнем дори само едно тяхно действие — ракетния удар по територията на Сирия.

Могат ли да се създадат нови правила, които страните, в това число САЩ, да спазват?

Светът ще достигне до ново равновесие, но това няма да е скоро. Това равновесие, което ще е базирано на баланса на силите между водещите държави и техните военно-политически и икономически блокове, това ще доведе до формирането на нова система на международното право.

Днес има множество фундаментални проблеми, най-важен от които е съотношението на принципа за териториалната цялост на държавите и самоопределянето на народите. Това е стар проблем, но във връзка с разпада на СССР и Югославия той се изостри.

Днес няма решения в международното правно поле, защото това са два равнозначни принципа, които са закрепени дори в Устава на ООН.

Както показва опитът, съотношението се определя от баланса на силите — който е по-силен, той е прав.

Кога ще стигнем до новото равновесие?

Периодът на хаоса, който виждаме, ще продължи дълго. Затова можем да се съгласим със Сергей Лавров, когато той казва, че в момента ситуацията е по-лоша, отколкото от времето на студената война. Тогава съществуваше конфронтационна стабилност, която се опираше на баланса на силите на двете свръхдържави. Противопоставянето се извършваше в страните от третия свят, където опосредствено се сблъскваха техните интереси.

Сега няма такава стабилност.

В света доминира една свръхдържава и един военно-политически блок.

Да, растат нови центове на сила, но този процес не е лесен. Тези нови центрове хвърлят ръкавицата на центъра — САЩ — а това довежда до турбуленция в международните отношения.

Как да изгражда Русия политиката си в тези условия?

Първо, Русия трябва ясно да определи своите интереси и да претегли възможностите си. Намираме се в много трудна ситуация. От една страна Русия не може просто да се затвори в границите си. В условията на глобализация това е невъзможно. Ако тя бъде пасивна, ще й натрапят такива условия, които напълно няма да отговорят на нейните интереси. Тя ще изгуби самата себе си, като субект в международните отношения.

Но и активното участие в международните дела, както виждаме при примирието в Сирия, довежда до сблъсъци със Запада, който е преформатирал цялото политико-икономическо пространство в света. А силите на Русия за подобна конфронтация са малко. От гледна точка на световната икономика руските 2 % БВП — това е незначителна величина.

Затова трябва да се стараем да създадем благоприятни условия, за да може страната да се развива икономически бързо.

Считам, че трябва минимално да се намесваме в международните конфликти, а всички ресурси да насочваме към вътрешното си развитие.

Външната политика е свързана с големи разходи, тя изисква големи инвестиции. Дали това е по силите на държавата?

News Front

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ;