Около 2,5 милиона българи, или близо 35% от населението на страната, живеят в тежки материални лишения, отчита анализ на Eurostat, цитиран от БТА.

Европейската статистическа агенция е изследвала социалните тенденции и индикаторите за бедност в 28-те страни в ЕС през 2016 година.

Анализът обхваща хората, които не могат да си позволят няколко безисни неща, които по европейските критерии са основата на нормален битов живот в общността.

В категорията «тежки материални лишения» хората не могат:

да плащат безпроблемно сметките си;

да посрещат неочаквани разходи;

да поддържат дома си топъл;

да имат достъп до телевизор, кола или телефон;

да се хранят редовно;

да си позволят поне една седмица почивка далече от дома.

НСИ, който също изследва показателите за бедност и социално изключване, отчита за 2016-а сходен процент хора, живели в тежки материални лишения.

Най-много сред тях са били сънародниците ни над 65-годишна възраст. В тази възрастова група близо 80% са с «тежки материални лишения».

При младите до 17 години делът изпаднали в материални лишения е 40% на сто, а при работещите българи от 18 до 64 години — около 30 на сто.

Лишения преживяват над 39 милиона европейци

През 2016 г. около 7,8 на сто от населението на ЕС или близо 39 милиона души са живели в ситуация на тежки материални лишения, отчита Eurostat.

Това е значителен спад в тази социална тенденция, тъй като през 2012 г. техният дял е бил близо 10 на сто при близо 520 млн. население на ЕС-28.

Най-много хора, живеещи в материални лишения, са отчетени в Италия — близо 7 милиона ли 12 на сто от населението. Много са засегнатите и в Румъния — близо 5 милиона (24% от населението); Полша — 3 милиона (8 на сто); Унгария — около 1,5 милиона (20 на сто) и други.

Най-нисък дял хора в бедност и материални лишения е отчетен в Швеция — около 1 процент, Финландия и Люксембург — по около 2 на сто. Следват ги Холандия, Австрия и Дания.

По абсолютен брой хората в тежки материални лишения са били най-малко в Люксембург — около 10 000 души, Малта — 20 000, и Швеция — около 70 хиляди.

Тагове: ; ; ;