Това, че всяка държава има класов характер е в азбуката на марксизма и върху това В. И. Ленин обръщаше внимание, може да се каже, постоянно.

 

В статията „Дребнобуржоазната позиция по въпроса за разрухата“ В. И. Ленин пише: „По въпроса за държавата различаваме, в първа глава, на коя класа „държавата“ служи, на каква класа интересите тя прокарва“.

 

А в книгата „Държавата и революцията“ се подчертава, че „по Маркс, държавата е орган за класово господство“. В статията „Надвисналата катастрофа и как да се борим с нея“ В. И. Ленин поставя въпроса:

 

„А какво е това държава?“

 

и отговаря: „Това е организация на господстващата класа“.

 

Тази мисъл В. И. Ленин тълкува в статията „Ще задържат ли болшевиките държавната власт?“:

 

„Държавата, мили хора, е понятие класово. Държавата е орган или машина за насилие на една класа над другите“.

 

В Доклада на II Общоруски конгрес на професионалните съюзи на 20 януари 1919 г. В. И. Ленин подчертава още по-категорично:

 

„Въпросът стои така и само така. Или диктатурата на буржоазията, прикрита от учредителни събрания, от всякакъв тип гласуване, демокрация и друга буржоазна лъжа, която заслепява глупаците и с която могат сега да парадират и показничат само хора, които чрез и по цялата линия са станали ренегати на марксизма и ренегати на социализма, – или диктатура на пролетариата (работническата класа, наемен труд, бел.ред.)“.

 

Затова напълно логично в подготвената от Ленин Програма на ВКП (б) е записано еднозначно:

 

„В противоположност на буржоазната демокрация, прикриваща класовия характер на нейната държава, Съветската власт открито признава неизбежността на класовия характер на всяка държава, докато съвършено не изчезне разделянето на обществото на класи и, заедно с тях, всяка държавна власт“.

 

В брошурата „Писмо до работниците и селяните по повод победата над Колчак“ В. И. Ленин подчертава класовия характер на държавата по най-решителния начин:

 

„Или диктатура (т.е. желязна власт) на помещиците и капиталистите, или диктатура на работническата класа. Средно положение няма. За средно положение мечтаят напусто господарчета, интелигентчета, господинчовци, лошо учили по лоши книжки. Никъде в света няма и не може да има средно положение. Или диктатура на буржоазията (прикрита с пищни есерски и меншевишки фрази за народовластие, учредителни събрания, свободи и прочие), или диктатура на пролетариата.

 

Който не се е научил на това от историята на целия 19-ти век, той е безнадежден идиот“.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;