На извънредно заседание правителството отмени приетата през 2016 година Наредба за интеграция на чужденци с право на убежище (постановление № 208), съобщи БНР.
Мотивът е, че документът не е работещ и от приемането му до момента нито една община не е пожелала да сключи споразумение за интеграция с получилите статут на бежанец, поясни министърът на вътрешните работи Пламен Узунов:
Сега действащата наредба наистина не е ефективна — тя създаваше много проблеми, тъй като с нея са свързани и други нормативни актове, които следва да бъдат приети. Ние установихме, че всеки нов акт затруднява по-нататъшната й промяна и именно затова решихме днес да се съберем и да отменим наредбата.

Действията ни са напълно съгласувани с президента Радев, добави вътрешният министър, както и съобщи, че на 7 април ще бъде приета нова наредба.

Наредбата ще предвижда специално звено, което ще координира интеграцията и достатъчно стимули, но и санкции, ако чужденците окажат да се интегрират, каза социалният министър Гълъб Донев:

Това е и задача на работната група — да предложи тези механизми. Санкциите са тези, които са разписани в сега действащите закони, в Закона за социалното подпомагане. Ще им бъдат спрени помощите, които получават по Закона за социално подпомагане.

Тагове: ; ; ; ;