Компаниите от групата на EVN България внесоха в петък ценови заявления в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цени на електро- и топлоенергия през следващия ценови период от 1 юли 2017 до 30 юни 2018 г.

 

В случай, че КЕВР одобри заявленията на дружествата за цени в сектор електроенергетика, то средната цена на електроенергията за битови клиенти в Югоизточна България би се променила от 1 юли 2017 г. с 2,36%. По отношение на дневната и нощна тарифи за битови клиенти в Югоизточна България заявлението предвижда:
– промяна на дневната тарифа с 1,8 % от сегашните 0,17217 лв./кВтч. (без ДДС) на 0,17535 лв./кВтч. (без ДДС)
– промяна на нощната тарифа с 4,9 % от сегашните 0,09778 лв./кВтч (без ДДС) на 0,10256 лв./кВтч. (без ДДС)

 

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 1,17 лв. с включен 20% ДДС, т.е. от 49,53 лв. на 50,70 лв.

 

Заявлението за цени на електроенергия отразява необходимите средства за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период и разходите за обслужване на над 1,5 милиона битови клиенти на регулиран пазар.

 

Заявлението за цени на EVN България Топлофикация от 1 юли 2017 г. подкрепя намаляването на кроссубсидирането между цените на електрическата енергия, произведена по високоефективен начин и цените на топлинната енергия и прилагането на икономически обоснована норма на възвращаемост.

 

В тази посока компанията предлага цената на топлоенергията за клиентите на компанията в Пловдив да се увеличи от 1 юли 2017 г. с 40,84% – от 67,05 лв/МВтч (без ДДС) на 94,43 лв/МВтч (без ДДС).

 

Компанията залага и увеличение на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, от 134,49 лв/МВтч (без ДДС) на 144,01 лв/МВтч (без ДДС).

BNews

Тагове: ; ; ; ; ; ; ;