Известният активист от протестите през 2013-2014 г. Асен Генов (48 г.) спечели дело срещу България в Страсбург заради ограничаване на неговата религиозна свобода като последовател на бог Кришна. Той ще получи от държавата 2000 евро за нематериални щети и 1280 евро за съдебни разноски, съобщи в. «Сега».
Спорът е от 2007 г. за регистрация по инициатива на 7 души на нова религиозна група — Международно общество за кришна съзнание — София, Надежда — на която Генов е председател. Само че български клон на базираното в Индия Международно обществото за кришна-съзнание е регистрирано още през 1991 г. с решение на Министерски съвет като вероизповедание, по силата на Закона за вероизповеданията. След приемането на новия Закон за вероизповеданията (20 декември 2002) Обществото се пререгистрира в Софийски градски съд.

 
По тази причина властите са отказали регистрация на групата на Генов, защото законът изрично забранява да се дублира вече регистрирана организация в същото населено място. Решението е обжалвано пред съда, но е потвърдено от магистратите, според които дублирането би създало риск от схизма в религиозната общност на кришнарите. Същото виждане изразил и апелативният съд, последван от касационния. Тогава Генов отнесъл жалбата си до Европейския съд за правата на човека и се позовал на чл. 9 от конвенцията за човешките права (свобода на мисълта, съвестта и религията) във връзка с чл. 11 (свобода на събранията и сдружаването).

 
Когато става дума за спорове в религиозни общности, Страсбург се придържа към практиката да следи дали държавата се намесва, независимо колко добри са нейните намерения. Според съдиите българското законодателство не допуска регистрация на религиозно юридическо лице по друг начин, освен по Закона за вероизповеданията. Така подобни спорни общности не могат да придобият юридическа определеност, да притежават банков влог, да наемат помещения и пр. Затова държавата се разглежда като пречка за тяхната дейност, което не е допустимо според конвенцията.

Тагове: ; ; ; ; ;