Близо една пета от населението в страните на Балканите живее в риск от бедност и социално изключване, показват данни от анализ на Евростат за паричната бедност и неравенството в доходите в ЕС през 2015 г., съобщава „Стандарт”. В осем страни на ЕС хората живеят в значително по-висока степен на риск от бедност в сравнение с по-богатите партньори от общността, отчита европейската статистика.

 

Това са Румъния (25,4 процента), Латвия (22,5 процента), Литва (22 процента), Испания (22 процента), България (22 процента), Естония (21,6 процента), Гърция (21,4 процента) и Хърватия (20 процента).   Освен тези страни-членки на ЕС, хората в още няколко държави на Балканите са със значително завишени показатели за риск от бедност, а именно: Сърбия (25,4 процента), Турция (23 процента) и Македония (21,5 процента).

 

Сред държавите-членки на общността най-ниските съотношения на лицата в риск от бедност са регистрирани в Чехия и Исландия — по 9,6 процента, Холандия (11,6 процента) и Норвегия (12 процента).

 

Като цяло общността, която е била най-уязвима от симптомите на бедност, е била тази на безработните хора в ЕС. Анализът на Евростат отчита, че в трите балтийски държави, плюс България, Унгария, Румъния и Малта — най-малко половината от безработните са били изложени на риск от бедност през 2015.

 

Друга уязвима група от бедност са били пенсионерите в ЕС — около един на всеки осем пенсионери в ЕС-28 е бил изложен на риск от бедност през 2015 г.   Голяма е ножицата и в стандартите на покупателната способност на хората в ЕС — така например ППС в Румъния /паритет за покупателна способност, тоест стоките и услугите, които могат да бъдат закупени в две различни държави срещу едни и същи пари/ е 2 600 — докато ППС в Люксембург е близо шест пъти по-висок — 17 600.

ППС в Норвегия е 17 000, в Швейцария — 15 400 и в Австрия — 13 200. ППС в Македония е 2700, в Сърбия — 3000, в Турция — 3200, в България — 3800.

Тагове: ; ; ; ; ; ; ; ;