Президентът на Русия Владимир Путин се разпореди да се приеме предложението на правителството на Русия и подписа споразумение за реда за присъединяването на отделни военни части от Южна Осетия към Въоръжените сили на РФ. Съответното разпореждане на държавния глава е публикувано на официалния портал за правна информация.

 

Путин възложи на Министерството на отбраната на Русия да проведе преговори с южноосетинската страна и да се подпише споразумение от името на Москва.

 

При влизането на отделни части в състава на ВС на РФ в споразумението се разбира приемът на граждани на военна служба по договор с ВС на РФ и насочването им към военна служба в руска военна база в доброволен порядък.

При сключването на подобен договор гражданинът трябва да се е уволнил от военната служба във ВС на Южна Осетия, по-нататъшната военна служба ще се осъществява в съответствие със законодателството на Русия.

 

 

 

 

Тагове: ; ; ; ; ;