По повод разликите между думи и дела на президента, ето официално какво е гласувано за СЕТА.

 

Чисти документи, четете «тиквета».

 

Може да слушате и лъжите пред репортерките, но не изпускайте да видите и фактите:

 

«The European Council deliberated on the attached document. It was supported by 27 Members of the European Council, but it did not gather consensus, for reasons unrelated to its substance.»

 

Европейският съвет оттегли приложения документ. Той бе подкрепен от 27 членки на Европейския съвет, но не получи консенсус, по въпроси, несвързани със съдържанието му.

 

—- Става дума за декларацията, в която 27 държави, вкл. Радев, са гласували «За».

 

Против е била единствено Полша, заради избора на Доналд Туск (това е несвързания със съдържанието повод).

 

—- Сега документът и СЕТА, за която Радев очевидно е гласувал:

 

«The European Council welcomes the positive vote in the European Parliament on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and looks forward to its imminent provisional application. This is a clear signal at a time when protectionist tendencies are re-appearing. »

 

Eвропейският съвет приветства позитивното гласуване в Европейския парламент на СЕТА и гледа напред към неговото прилагане.

 

Това е ясен сигнал, във време, когато протекционистичните тенденции се появяват отново.

 

—- Господа и другари гласоподаватели на БСП, за това е гласувал ВАШИЯТ президент, за това ще гласува и ВАШАТА КОРНЕЛИЯ

Добри Божилов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Който не вярва, да провери сам тук: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/09-conclusion-pec/

Превод:

Европейският съвет оттегли приложения документ. Той бе подкрепен от 27 членки на Европейския съвет, но не получи консенсус, по въпроси, несвързани със съдържанието му.

 

Румен Радев е член на Европейския съвет. Членовете на Европейския съвет са държавните и правителствените ръководители на 28-те държави — членки на ЕС, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия.
Според документа разпространен от съвета 27 члена на съвета са одобрили тази Декларация
в т. 4 се казва: «Европейският съвет приветства положителния вот в европейската Парламентът на икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада Comprehensive (CETA) и очаква с нетърпение своята предстояща временно прилагане. Това е ясен сигнал, в момент, когато протекционистки тенденции са отново се появяват.»
Значи, Европейския съвет (включващ и Радев) «приветства положителния вот»… и т.н.
На 9 март Румен Радев участва в заседание в Брюксел на Европейския съвет.
Румен Радев е член на Европейския съвет, защото членове на Европейския съвет са «държавните и правителствените ръководители на 28-те държави — членки на ЕС, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия».

На това заседание е предложена и гласувана Декларация на Европейския съвет.
Тази Декларация е подкрепена от 27 държавни ръководители и единствено ръководството на Полша я отхвърля.

В Деларацията се казва, че «Европейският съвет приветства положителния вот в Европейския парламент на икономическото и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA) и
очаква с нетърпение неговото предстоящо временно прилагане. Това е ясен сигнал, в момент, когато отново се появяват протекционистки тенденции».
В тази Декларация се говори и за задълбочаване на сътрудничеството с НАТО.

Когато в медиите изтича информация за тази Декларация, Румен Радев обявява, че той не е подписвал СЕТА, няма и да подписва СЕТА (макар че никой не го обвинява в подобно нещо). Румен Радев бе разобличен, че е поставил подписа си (т.е. дал е съгласието си под документ, подкрепящ СЕТА, а не за подписването на СЕТА).
По СЕТА в България ще се произнесе Народното събрание.
С други думи: Радев на думи не подкрепя СЕТА, но на практика подкрепя Декларация, в която се одобрява прилагането на СЕТА.

Тагове: ; ; ; ;